Tag

toegankelijkheid

Roep om meer sturing van overheid wegens druk op toegankelijkheid van zorg

Door Achtergrond

De toegankelijkheid van zorg in Nederland is een hot item. Door de vergrijzing, personeelsschaarste en de achterstanden die zijn opgelopen tijdens de COVID-pandemie staat de toegankelijkheid onder druk. De roep van het (zorg)veld voor sturing door de overheid neemt toe. Wat doet de overheid om de toegang tot zorg van goede kwaliteit te borgen, nu en in de toekomst? Dat laatste is momenteel moeilijk te beoordelen gezien het feit dat er een nieuw kabinet gaat komen en het de vraag is of de uitgezette lijn gaat worden doorgezet. Inzicht in de huidige uitgezette lijn kan echter wel worden gegeven.

Lees meer