Skip to main content

Inleiding

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Axon Pharius B.V. en Axon Connect B.V. beide onderdeel van Axon Healthcare.

Axon (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en leveranciers. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier wij uw persoonsgegevens verwerken.

Ons privacybeleid heeft betrekking op de communicatie en dienstverlening van Axon met/aan (potentiële) klant- en partnerrelaties.

Wie zijn wij?

Axon is een toonaangevende kennisleverancier en betrouwbare partner in informatiemanagement op het gebied van reporting en datamanagement. Onze klantenkring bestaat uit farmaceutische en medtech bedrijven, groothandels, ziekenhuizen, ziekenhuisapotheken en stakeholders die te maken hebben met geneesmiddelen. Wij zetten onze expertise in voor onze klanten door het verschaffen van managementinformatie, kennis en duiding. Online met publicaties, business intelligence (BI), IT- en IM-oplossingen en offline door maatwerkadvies. Zo dragen we bij aan het succes van onze klanten.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wanneer u een overeenkomst aangaat met Axon en/of u registreert voor e-mailings en/of het aanvragen van informatie, presentaties, trainingen, proefaccounts, gebruikersaccounts, offertes e.d. via Axon websites, vragen wij u om persoons- en bedrijfsgegevens in te vullen. Onder persoonsgegevens verstaan wij persoonlijke gegevens over u, zoals bijvoorbeeld uw naam. Wij maken gebruik van cookies en andere technologieën om een indruk te krijgen van uw activiteiten binnen onze websites, e-mailings en services om u een optimale ervaring te kunnen bieden.

Van klanten, prospects en leveranciers verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Bedrijf, Functie
 • Inlogdata
 • cookie ID
 • Indien u e-mails van ons ontvangt, registreren wij uw interacties (open- en klikgedrag)
 • Factuur- en betaalgegevens
 • Gegevens over uw activiteiten binnen onze software (open- en klikgedrag) en dienstverlening

Cookies: persoonlijke gegevens en surfgedrag

Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de websites wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Hier leest u meer over het soort cookies dat u op onze website(s) kunt tegenkomen. 

Axon gebruikt de volgende cookies:

 1. Google Analytics (tracking cookies)
  Via onze website(s) wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en daar rapportages van te krijgen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
  De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Dit betekent dat de informatie niet meer naar een persoon te herleiden is. Het IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
 2. Functionele en technische cookies (noodzakelijke cookies)
  Technische cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website(s) van Axon te laten functioneren, om een account aan te maken, om te kunnen inloggen en om fraude met uw account te detecteren. Functionele cookies onthouden uw voorkeuren. Bij Axon wordt geen gebruik gemaakt van functionele cookies, op cookie control cookies na (zie punt 3.)
 3. Overig: cookie control cookies
  Deze cookies worden geplaatst om uw voorkeuren met betrekking tot cookies te onthouden. Deze zijn noodzakelijk om te weten of u wel of geen toestemming geeft voor het opslaan van de Google Analytics (statistieken) cookies op uw apparatuur.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens, om de services te kunnen leveren waar u om vraagt, bijvoorbeeld om voor u een account aan te maken waarmee u kunt inloggen op onze website(s). Wij gebruiken uw gegevens daarnaast om u te kunnen informeren over nieuwe releases of services die worden aangeboden door Axon, en om u belangrijke uitnodigingen te sturen om deel te nemen aan klantentevredenheidsonderzoeken of bijeenkomsten met betrekking tot het Axon producten- en dienstenaanbod.

Uw persoonsgegevens worden mogelijk door Axon verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Voor het uitvoeren van de met uw organisatie gesloten overeenkomst(en), waaronder facturatie
 2. Om u de diensten van Axon zo goed mogelijk te kunnen aanbieden
 3. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (administratie- , bewaar- en belastingplicht)
 4. Om met u te kunnen communiceren via verschillende kanalen (telefoon, post, e-mail, binnen onze software) vanuit zowel een service- als marketingoogpunt
 5. Om u te informeren over updates, nieuwe releases en/of aanvullende producten en/of diensten
 6. Om u te kunnen helpen met (support-) vragen
 7. Om onze software en dienstverlening te verbeteren 

Verstrekking persoonsgegevens

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen, dan maken wij kenbaar of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Axon niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Uitwisseling met derden

Wij verstrekken of verkopen uw persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij we wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken of wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’ maar ‘verwerkers’. Deze verwerkers gebruiken de gegevens niet voor eigen doeleinden en verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de opdracht van Axon.

Wanneer u van één van onze besloten platforms gebruikmaakt, kan op verzoek informatie over uw activiteiten (bijvoorbeeld open- en klikgedrag) verstrekt worden aan de persoon (MNF Admin) binnen uw organisatie die u heeft aangemeld voor deze dienst.

Gegevens binnen de EER

Uw persoonsgegevens worden door Axon uitsluitend verwerkt binnen de Europees Economische Ruimte (EER).

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Axon maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Beveiliging van persoonsgegevens

Axon heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Rechten van betrokkenen

Axon behartigt al uw privacyrechten. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen.

Informatie en inzage

U hebt het recht op informatie en inzage van de persoonsgegevens die we van u verwerken. We vertellen u daarbij graag hoe en waarom we die gegevens verwerken.

Rectificatie

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

Vergetelheid

U hebt het recht om aan ons te vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben te verwijderen. Het kan zijn dat we uw persoonsgegevens niet volledig kunnen verwijderen, omdat we sommige gegevens nog wel moeten verwerken voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld administratie of andere wettelijke verplichtingen.

Beperking

Hebt u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar (verzet)

Het recht van bezwaar houdt in dat u bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over onze activiteiten en soortgelijke (“direct marketing”) verwerkingen, dan honoreren wij dit altijd. U kunt de verdere ontvangst van (marketing-) e-mails van Axon voorkomen door te klikken op de afmeldlink in iedere e-mail die u van ons ontvangt. Uw gegevens worden vervolgens niet langer voor de direct marketing doeleinden gebruikt. Wanneer u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan beoordelen wij of wij aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan ons om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, dan staken wij de verwerking van uw gegevens.

We wijzen u erop dat het de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Intrekken toestemming

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming weer in te trekken. Wij zullen dan stoppen met het verwerken van uw gegevens.

Vragen

Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen

Axon houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina doorgevoerd.

Contactgegevens

Als u vragen hebt over dit privacy statement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Axon Pharius / Axon Connect B.V.
De Brand 10-19, 3823 LH Amersfoort
Telefoon: 033 4502600
E-mail: administratie@axonhealthcare.nl