Axon Healthcast

De impact van het coronavirus op de Nederlandse zorgmarkt

Niks gaat zo viral als een flinke epidemie. COVID-19, zoals het coronavirus heet, heeft ook in Nederland een behoorlijke impact. Niet alleen op de acute zorg, maar ook indirect zal de medische sector er lange tijd naschokken van ondervinden.

Laatste stand van zaken? Lees bij het RIVM de actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) en de medicamenteuze behandelopties bij opgenomen patiënten met COVID-19.