Axon Healthcast

Het Transparantieregister Zorg (TRZ): De financiële relaties tussen industrie en medische sector

Via zelfregulering geven de genees- dan wel hulpmiddelenindustrie en de medische sector openheid over hun financiële relaties, en jaarlijks wordt dit Transparantieregister wettelijk verplicht geëvalueerd. Wat blijkt er uit deze eerste evaluatie?