Axon Healthcast

Wat maakt een medicijnprijs aanvaardbaar?

De Algemene Rekenkamer heeft de vertrouwelijke informatie van geheime prijsonderhandelingen over dure medicijnen mogen inzien. Daardoor wordt de vraag opgeworpen: wat maakt een medicijnprijs aanvaardbaar?