Axon Healthcast

Sterkere regie in crisistijd

De corona-uitbraak leidt noodgedwongen tot een meer assertieve overheid. Centraal geleide inkoop en distributie, en er wordt zelfs gesproken over dwang naar fabrikanten. Hoe ver gaat deze nieuwe regierol?