Axon Healthcast

Onder welke voorwaarden kan magistrale bereiding toegestaan?

In een langverwachte brief over de voorwaarden voor apotheekbereiding duidt minister Bruins getalsmatig wat hij onder ‘verstrekking in het klein’ verstaat, maar benadrukt hij ook dat bepaling van de bovengrens door veranderende omstandigheden moeilijker is dan voorheen. Hiermee is de onduidelijkheid en vooral de onenigheid over magistrale bereiding allerminst voorbij.