Axon Healthcast

De GVS-modernisering is aanstaande en op 1 januari 2023 is het eindelijk zo ver. De prijslimieten van de GVS-clusters worden voor die tijd herberekend en combinatiepreparaten en spookclusters worden nader bekeken. Deze herberekening zal elke twee jaar plaatsvinden. Als gevolg van deze modernisering zullen de meeste GVS-limieten dalen, er zullen geneesmiddelen uit het GVS worden geschrapt en worden geneesmiddelen herclusterd of samen in nieuw te vormen clusters gezet.

 

Het doel van deze maatregelen is dat fabrikanten, de prijzen van hun producten aanpassen wanneer de GVS-limieten dalen, om met de goedkopere preferente middelen in de clusters te kunnen blijven concurreren. Met de modernisering wordt beoogd € 140 miljoen structureel op jaarbasis te besparen. Enkele ramingen laten zien dat er mogelijk € 250-280 miljoen maximaal bespaard kan worden met de GVS-modernisering, maar VWS schat in dat dit in de praktijk rond de € 200 miljoen zal liggen met een bandbreedte tussen de € 130-260 miljoen.

 

Wanneer fabrikanten de prijzen echter niet verlagen, is de kans groot dat grote groepen patiënten voor veel geneesmiddelen bij moeten gaan betalen. De vraag is dus of fabrikanten daadwerkelijk hun prijzen naar beneden zullen bijstellen of dat zij hun producten zelfs van de markt halen als het niet meer rendabel is om ze op de Nederlandse markt te houden?