Axon Healthcast

Samenwerking in de regio steeds belangrijker!

Politieke partijen, zorgverzekeraars, gemeenten en ziekenhuizen zijn het er allemaal over eens:  Om de zorg in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden, is samenwerking over de verschillende domeinen en stelselwetten heen essentieel. Het liefst op regionaal niveau, met een focus op het verplaatsen en voorkomen (preventie) van zorg, Maar waarom lukt dit dan toch niet (altijd)? Solidariteit, regie, gegevensuitwisseling & budget, allemaal zaken waarop veel samenwerkingsverbanden en -projecten stuk lopen. Dit betekent zeker niet dat er geen mooie succesverhalen zijn, maar er is nog veel werk aan de winkel voor alle veldpartijen om samenwerking succesvol te borgen.

Meer weten over dit thema? Schrijf je dan in voor onze training ‘Samenwerking in de Regio & Transitie van Zorg’. We nemen jullie mee langs mooie praktijkvoorbeelden & de grootste uitdagingen, de spelers uit het veld en kansen voor Health & Life Science bedrijven om hierin een rol te spelen.