Axon Healthcast

Weinig meerjarencontracten en weinig afspraken over JZOJP tussen zorgverzekeraar en ziekenhuis belemmeren JZOJP beweging

 

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars sluiten steeds vaker, maar nog relatief weinig meerjarencontracten. Daarnaast maken ze nog maar weinig transformatieafspraken in het kader van de ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (JZOJP). Dit blijkt o.a. uit de monitor ‘contracten medisch-specialistische zorg 2019’ van de NZa. Het is dan ook niet verrassend dat de transformatiegelden, door zorgverzekeraars beheerd en bedoeld voor de transformatie en transitie van zorg, nog maar weinig benut worden. Hoewel in de Hoofdlijnenakkoorden de focus ligt op het verplaatsen, voorkomen en vervangen van zorg, lijkt in de praktijk deze beweging maar langzaam op gang te komen. Hoe komt dat?