Axon Healthcast

Hoe houden we grip op het vergoeden van genees- en hulpmiddelen?

De zorguitgaven stijgen gestaag door en het Nederlandse zorgstelsel lijkt op lange termijn onhoudbaar. De uitgaven binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) beslaan bijna de helft van de totale zorguitgaven. Het Zorginstituut doet er dan ook alles aan om het verzekerde pakket te beheren. De wederom uitgestelde GVS-modernisering staat op te planning voor 1 januari 2023 en in twee programma’s wordt het basispakket systematisch doorgelicht. Leveren deze maatregelen wel genoeg op of moet de focus op een andere plek liggen? En hoe verhouden betaalbaarheid en toegankelijkheid zich tot elkaar?