Axon Healthcast

Podcast Inperking budgetpolis: beschermen solidariteit of afbraak marktwerking?

In de zorgverzekeringswereld is een en ander aan de hand. Eerder dit jaar meldde minister Van Ark al dat de collectiviteitskortingen per 1 januari 2023 afgeschaft worden en nu lijken de budgetpolissen er ook uitgewerkt te worden. Door het risicovereveningsmodel steeds verder te verfijnen, wordt het voor zorgverzekeraars steeds minder rendabel om de budgetpolis aan te houden. De collectiviteitskorting is afgeschaft, omdat het in feite een sigaar uit eigen doos was. Alle verzekerden betalen namelijk meer premie om de korting van anderen te dekken. De budgetpolis is een naturapolis met beperkende voorwaarden. Zo wordt alleen gecontracteerde zorg bij circa 50% van de zorgaanbieders volledig vergoed. Patiënten komen vaak voor verrassingen te staan wanneer ze bij moeten betalen en worden indirect gestuurd om alleen naar gecontracteerde zorgaanbieders te gaan, blijkt uit onderzoek van het Nivel en de Nza. Zowel de collectiviteitskorting als de budgetpolis schuren met het solidariteitsbeginsel waarop het zorgstelsel gebouwd is. Het afschaffen van deze polissen schuurt echter met het marktwerkingsmodel. Wat is uiteindelijk belangrijker? Het beschermen van de solidariteit of de marktwerking, als daar überhaupt nog sprake van is.

 

Met de verkiezingen op komst is de vraag: Wat gaan de politieke partijen nu doen? Hoe gaat minister van Ark hiermee om?