Axon Healthcast

Podcast De ‘Augustusraming’ en ‘Zorgkeuzes in Kaart’ met de verkiezingen in zicht: hoe gaan de verkiezingsprogramma’s eruit zien?

 

In augustus publiceerde het Centraal Planbureau (Cpb) de rapporten Zorgkeuzes in Kaart (ZiK) en de zogenaamde ‘Augustusraming’. Deze laatste geeft inzicht in de begrotingsruimte voor het nieuwe Kabinet. In het ZiK-rapport is van 147 mogelijke maatregelen voor de zorg de budgetimpact doorgerekend.

 

Uit beide rapporten kunnen we concluderen dat de economie is gekrompen, zich gaat herstellen, maar dat er niet veel ruimte in de begroting zal zijn om in de zorg te investeren. Helaas zouden enkele impopulaire maatregelen, zoals het verhogen van het eigen risico, artsen in loondienst laten werken en het invoeren van extra eigen bijdragen voor geneesmiddelen snel geld in het zorglaatje kunnen brengen.

 

Met de verkiezingen op komst is de vraag: Wat gaan de politieke partijen nu doen? Hoe gaat minister van Ark hiermee om?