Axon Healthcast

Contouren van ons toekomstige zorgstelsel

De zorguitgaven en patiëntenaantallen stijgen terwijl personeelstekorten dreigen, blijkt uit rapporten van de SER en de WRR. Investeren in zorg levert ons echter ook een hoop op. De zorgen over de houdbaarheid en betaalbaarheid van Nederlandse zorgstelsel zijn niet ongegrond, maar de toekomstverkenningen bieden ook handvatten om op deze ontwikkelingen in te spelen.