Skip to main content

Welkom bij Axon Healthcare

In de zorg vinden momenteel veel transformaties plaats: van focus op zorg naar focus op gezondheid, van zorg in het ziekenhuis naar zorg overal (ook d.m.v. digitalisering), van ‘one size fits all’ naar personalised. De gezondheidszorg en daarmee ook de werkomgeving verandert snel voor veel health & life sciences bedrijven, ziekenhuizen en apotheken ofwel eigenlijk iedereen die direct of indirect in de zorg werkt. Innovaties spelen hierbij ook een grote rol. Er is steeds meer mogelijk.

Uitdagingen zijn er uiteraard ook in de zorg. De kosten, tekorten en zeker ook de menselijke capaciteit zijn regelmatig onderwerp van discussie. Vaak vraagt dit ook een andere manier van organiseren. Hoe kun je dit het beste doen? Hoe houd je het overzicht? En belangrijker, heb je ook voldoende kennis van de essentiële details?

Axon Healthcare helpt u om met een helicopterview en met oog voor de relevante details naar de veranderende gezondheidszorg te kijken. We zoomen in en uit om te zorgen voor inzicht en overzicht. Onze missie is om dit voor alle stakeholders in de zorg te doen. Immers alleen door samenwerking en kennisdeling tussen alle partijen in het zorg ecosysteem is het mogelijk deze transformaties te realiseren. Dit doen we objectief, onafhankelijk en met oog voor alle verschillende perspectieven (publiek & privaat), waarbij we de dialoog tussen alle stakeholders faciliteren om te zorgen voor kennisdeling en begrip. Hiervoor brengen we data, kennis, informatie en nieuws bij elkaar, wat we filteren, verrijken, duiden en trainen. We helpen u via inzichten naar strategie en implementatie.

Zoals zo vaak is het goed om te leren van het verleden. Daarom gebruiken we data- & beleidsinzichten uit het verleden als basis voor predictie voor de toekomst. Van scenarioanalyses tot machine learning (ML) bij bijvoorbeeld een access strategie of juist patentverval en de te verwachten impact van generieke substitutie. Wat betekent dit vanuit bedrijfsperspectief of juist vanuit het perspectief van verzekeraars of Zorginstituut. We helpen u er graag bij.