Axon News: De 10 meest gelezen artikelen van 2022

| Overheid | No Comments
Het nieuwe jaar is weer begonnen en daarom blikken we kort terug op 2022. Het nieuwe kabinet werd eindelijk geïnstalleerd en VWS zette vervolgens met het nieuwe Integraal Zorgakkoord (IZA) de lijn…

Uitvoeringstraject moleculaire diagnostiek nog steeds op schema; WGS voor uitbehandelde kankerpatiënten voorlopig niet in basispakket

| MedTech | No Comments
Van september 2021 tot september 2023 voert het ZIN het uitvoeringstraject over moleculaire diagnostiek uit. Onlangs heeft minister Kuipers een tweede voortgangsreportage naar de Kamer gestuurd, waaruit blijkt dat er weer nieuwe…

Nieuw overzicht sluismiddelen: eerste helft 2023

| Farma | No Comments
Het ZIN heeft de overheid en veldpartijen laten weten dat voor de eerste helft van 2023 elf nieuwe kandidaten voor plaatsing in de sluis worden verwacht. Ook geeft het ZIN…

De zorgkosten stijgen, is dat (g)een probleem?

| Achtergrond | No Comments
CBS heeft middels een nieuwe raming de collectieve zorgkosten op lange termijn in kaart gebracht. Feit is dat de collectieve zorguitgaven zullen blijven stijgen, maar dit is mogelijk minder problematisch…

Het Integraal Zorgakkoord: Moedige poging om tot wendbaar kader te komen

| Achtergrond | No Comments
De afgelopen tijd hebben we het heen- en weergetrek over het wel of niet ondertekenen van het IZA op de voet kunnen volgen, inclusief wat er volgens welke partij mist in het…

GVS-modernisering uitgesteld tot 1 januari 2024

| Overheid | No Comments
Minister Kuipers heeft bekendgemaakt de GVS-modernisering uit te stellen tot 1 januari 2024. Dit betekent dat de huidige vergoedingslimieten ook in 2023 van kracht blijven. De bestaande maximering van de eigen…

Voorwaardelijk toelatingstraject staat nog in de kinderschoenen: verbeterpunten en aanbevelingen moeten worden opgepakt voor succes

| Overheid | No Comments
De ‘Voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals’ loopt nu twee jaar en het ZIN heeft deze periode geëvalueerd. Hieruit wordt duidelijk dat het beleidskader nog in de kinderschoenen staat en er veel winst…

Voorlopige clusterberekeningen bekend in verband met GVS-modernisering per 1-1-2023

| Overheid | No Comments
In het kader van de GVS-modernisering die per 1-1-2023 wordt doorgevoerd, heeft Farmatec de voorlopige clusterberekeningen bekendgemaakt. Axon heeft de cijfers geanalyseerd, en komt tot de conclusie dat de eigen bijdrage die medicijngebruikers…

Gaan praktijkgerichte zorgministers zorgdragen voor toegang tot goede zorg voor iedereen?

| Overheid | No Comments
Eind juni hebben de ministers Kuipers en Helder hun visie en agenda uiteengezet om ‘toegang tot goede zorg voor iedereen’ te verkrijgen. Kwaliteit staat centraal in de aanpak voor de…

Doorrekening impact van de 51e Wgp-herijking

| Overheid | No Comments
Axon Healthcare heeft de voorhang van de 51e Wgp-herijking doorgerekend en bekeken. Ook hebben we een vergelijking gemaakt met de 50e Wgp en wat die daadwerkelijk opgeleverd heeft op basis van de jaarvolumes. Het effect…

Reactie van Kuipers op Kamervragen over belemmering van de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen in Nederland

| Overheid | No Comments
De financiering van de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen in Nederland is momenteel een hot topic. Onlangs heeft minister Kuipers verhelderende antwoorden gegeven op vragen van Kamerlid Van den Berg (CDA)…

Kuipers vult mitigerende maatregelen GVS én Wgp in voor de onderkant van de geneesmiddelenmarkt

| Overheid | No Comments
De afgelopen periode heeft minister Kuipers steeds meer invulling gegeven aan de plannen omtrent de GVS-modernisering, maar liet bepaalde details omtrent de mitigerende maatregelen ter bescherming van de onderkant van de…