Skip to main content

Nederland steunt voorstel Europese Commissie om MDR en IVDR snel aan te passen

| Achtergrond, MedTech | No Comments
Net als vorig jaar rond deze tijd heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend om aanpassingen door te voeren in de MDR en IVDR. Het gaat daarbij om drie zaken: Het aanpassen van overgangstermijnen…

Webinar NVTAG/VGE: Real-World Evidence voor nieuwe oncolytica, nu en in de toekomst

| Achtergrond, Farma | No Comments
Op woensdag 13 september heeft op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Technology Assessment in de Gezondheidszorg (NVTAG) in samenwerking met de Vereniging voor Gezondheidseconomie (VEG) een webinar plaatsgevonden met…

Gaat AI deuren openen voor medicijnontwikkeling op het vlak van unmet medical needs?

| Achtergrond, MedTech | No Comments
De farmaceutische industrie wordt regelmatig gevraagd om meer aandacht te hebben voor unmet medical needs (UMN) in plaats van zich te laten leiden door financiële prikkels. Medicijnontwikkeling gaat echter gepaard…

Roep om meer sturing van overheid wegens druk op toegankelijkheid van zorg

| Achtergrond | No Comments
De toegankelijkheid van zorg in Nederland is een hot item. Door de vergrijzing, personeelsschaarste en de achterstanden die zijn opgelopen tijdens de COVID-pandemie staat de toegankelijkheid onder druk. De roep…

Nederlands kabinet staat grotendeels positief tegenover wetsvoorstel Europese farmaherziening

| Achtergrond | No Comments
Nadat in april eindelijk het langverwachte Commissievoorstel over de herziening van de Europese farmaceutische wetgeving is gepubliceerd, is het kabinet met een reactie gekomen op het voorstel waarover de aankomende…

Uitvoeringsplan Green Deal Samen werken aan Duurzame Zorg; concreet en pittig

| Achtergrond, MedTech | No Comments
Op 4 november 2022 ondertekenden diverse brancheorganisaties, stelselpartijen en kennisorganisaties de ‘Green Deal Samen werken aan Duurzame Zorg’. Deze Green Deal bevat ambitieuze doelstellingen en afspraken om in 2050 een…

RIVM-onderzoek DNA-technologie: VWS aan zet voor visie en beleidsplan

| Achtergrond, MedTech | No Comments
Er zijn veel ontwikkelingen binnen de DNA-technologie. Zo wordt DNA al gebruikt om mensen te behandelen en om ziekten te voorkomen, maar het is nog niet duidelijk hoe DNA-technologie en…

In gesprek met Angelo De Rosa (Boston Scientific EMEA) over ‘on-demand and real-time technologies’

| MedTech | No Comments
Een artikel met de inspirerende titel ‘Digital health is an imperative, not an option’ vormde de aanleiding voor verdieping in het onderwerp ‘on-demand and real-time technologies’ en het voeren van…

Axon News Highlights (week 8 – 12 april)

| Achtergrond, Farma, MedTech | No Comments
De NZa en het IGJ zijn twee van de negen autoriteiten die hebben meegewerkt aan de oprichting van een ‘Huis voor Klokkenluiders’ om klokkenluiders extra bescherming te geven. Belangrijk farmanieuws van afgelopen week was…

Status onderhandelingen pandemie-instrument en Internationale Gezondheidsregeling (IHR)

| Achtergrond | No Comments
Medio februari heeft minister Dijkstra (Medische Zorg) de Tweede Kamer ingelicht over de vooruitgang in de onderhandelingen over een nieuw pandemie-instrument en de mogelijke wijzigingen in de International Health Regulations…

Medicijntekorten: De Europese Commissie komt in actie

| Achtergrond | No Comments
Over de Europese inzet ten aanzien van de geneesmiddelentekorten is in april 2023 een non-paper geschreven. Hierin stelt een groot aantal lidstaten aan de Europese Commissie (EC) voor om drastischere…

Early access programma’s voor geneesmiddelen in andere landen: conclusies van Minister Helder

| Achtergrond | No Comments
Tijdens het proces van goedkeuring tot vergoeding van een farmaceutisch middel is het moment waarop een middel mag worden verhandeld en wordt vergoed via collectieve zorgverzekeringen een belangrijke mijlpaal. Elke…