Moleculaire diagnostiek binnen de oncologie loopt op schema

| Achtergrond | No Comments
Het Zorginstituut onderzoekt tot september 2023 hoe de moleculaire diagnostiek voor de oncologie kan worden ingericht. De eerste voortgangsrapportage van dit project is onlangs gepubliceerd en praktisch alle onderdelen lopen…

Kuipers laat GVS-modernisering per 1 januari 2023 doorgaan

| Overheid | No Comments
In mei vorig jaar liet voormalig minister Van Ark weten dat de geplande GVS-modernisering zoals die gepland stond in die vorm moeilijk door kon gaan, met name omdat er veel vraagtekens…

Schurende stelselwetten en botsende zorgdomeinen: samenwerking sneuvelt vaak in schoonheid

| Achtergrond | No Comments
De zorg in Nederland is in het algemeen goed georganiseerd, maar ook versnipperd en sterk afgekaderd binnen de verschillende (zorg)domeinen. Wanneer een patiënt zorg nodig heeft uit verschillende domeinen, blijken…

Beschikbaarheid weesgeneesmiddelen: PRIority MEdicines (PRIME)-regeling heeft positief effect

| Farma | No Comments
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) lanceerde in maart 2016 de PRIority MEdicines (PRIME)-regeling ter bevordering van de ontwikkeling van veelbelovende geneesmiddelen voor patiënten zonder behandelingsopties, of toegang tot geneesmiddelen die een…

VWS-bewindspersonen zetten hoofdlijnen kabinetsperiode uit: focus op passende zorg

| Overheid | No Comments
Onlangs hebben de drie nieuwe VWS-bewindslieden hun agenda voor de komende regeerperiode bekendgemaakt. Hieruit blijkt dat een deel een continuering of uitbreiding is van het huidig beleid, soms gegoten in een…

Commissiedebat concentratie kinderhartchirurgie: Kuipers houdt vast aan twee centra, maar welke?

| Overheid | No Comments
Hartinterventies (operaties en katheterinterventies) bij kinderen en de interventies bij volwassenen met hoog-complexe aangeboren hartafwijkingen worden op termijn in twee van de huidige vier centra geconcentreerd. Hoewel het dossier al…

Weesgeneesmiddelen in Nederland: kosten stijgen en steeds meer geavanceerde geneesmiddelen (ATMP’s) op de markt

| Farma | No Comments
Het Zorginstituut monitort hoe weesgeneesmiddelen na toelating tot het basispakket worden toegepast. Hierover publiceert het ZIN elk jaar een rapport (de monitor weesgeneesmiddelen in de praktijk). In dit rapport worden onder andere…

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars onderhandelen in crisistijd: wie betaalt de rekening?

| Achtergrond | No Comments
Het afgelopen jaar heeft de coronapandemie onveranderd zijn weerslag gehad op de samenleving en op de zorg in het bijzonder. Zowel het zorgpersoneel als de financiële buffers van de ziekenhuizen…

Reuring rond regelgeving genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) op medisch gebied

| MedTech | No Comments
Biotechnologie is een sleuteltechnologie; steeds meer biotechnologische producten bereiken de markt en daarmee de burger, denk aan vaccins en geneesmiddelen ter bestrijding van COVID-19. Alhoewel de Europese Commissie (EC) zich…

Regeerakkoord 2021: Rem op zorgkostengroei; stijging moet afbuigen

| Overheid | No Comments
Na de langste formatieperiode ooit, is er een ‘dun’ regeerakkoord gepresenteerd getiteld: ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst.’ Vooraf al deels gelekt is het plan om ‘veel geld’ uit…

Geneesmiddel sneller van lab naar patiënt

| Farma | No Comments
Het duurt jaren voordat een geneesmiddel vanaf het eerste idee uiteindelijk beschikbaar is voor patiënten. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) denkt dat dit veel efficiënter kan. Er is…

Farma reputatie op online media onder de loep genomen

| Farma | No Comments
De geneesmiddelensector staat volop in de schijnwerpers. Iedereen heeft er wel een mening over en nagenoeg iedereen is er afgelopen periode in de vorm van één of meerdere vaccinaties ook…