GVS-modernisering uitgesteld tot 1 januari 2024

| Overheid | No Comments
Minister Kuipers heeft bekendgemaakt de GVS-modernisering uit te stellen tot 1 januari 2024. Dit betekent dat de huidige vergoedingslimieten ook in 2023 van kracht blijven. De bestaande maximering van de eigen…

Voorwaardelijk toelatingstraject staat nog in de kinderschoenen: verbeterpunten en aanbevelingen moeten worden opgepakt voor succes

| Overheid | No Comments
De ‘Voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals’ loopt nu twee jaar en het ZIN heeft deze periode geëvalueerd. Hieruit wordt duidelijk dat het beleidskader nog in de kinderschoenen staat en er veel winst…

Voorlopige clusterberekeningen bekend in verband met GVS-modernisering per 1-1-2023

| Overheid | No Comments
In het kader van de GVS-modernisering die per 1-1-2023 wordt doorgevoerd, heeft Farmatec de voorlopige clusterberekeningen bekendgemaakt. Axon heeft de cijfers geanalyseerd, en komt tot de conclusie dat de eigen bijdrage die medicijngebruikers…

Gaan praktijkgerichte zorgministers zorgdragen voor toegang tot goede zorg voor iedereen?

| Overheid | No Comments
Eind juni hebben de ministers Kuipers en Helder hun visie en agenda uiteengezet om ‘toegang tot goede zorg voor iedereen’ te verkrijgen. Kwaliteit staat centraal in de aanpak voor de…

Doorrekening impact van de 51e Wgp-herijking

| Overheid | No Comments
Axon Healthcare heeft de voorhang van de 51e Wgp-herijking doorgerekend en bekeken. Ook hebben we een vergelijking gemaakt met de 50e Wgp en wat die daadwerkelijk opgeleverd heeft op basis van de jaarvolumes. Het effect…

Reactie van Kuipers op Kamervragen over belemmering van de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen in Nederland

| Overheid | No Comments
De financiering van de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen in Nederland is momenteel een hot topic. Onlangs heeft minister Kuipers verhelderende antwoorden gegeven op vragen van Kamerlid Van den Berg (CDA)…

Kuipers vult mitigerende maatregelen GVS én Wgp in voor de onderkant van de geneesmiddelenmarkt

| Overheid | No Comments
De afgelopen periode heeft minister Kuipers steeds meer invulling gegeven aan de plannen omtrent de GVS-modernisering, maar liet bepaalde details omtrent de mitigerende maatregelen ter bescherming van de onderkant van de…

Moleculaire diagnostiek binnen de oncologie loopt op schema

| Achtergrond | No Comments
Het Zorginstituut onderzoekt tot september 2023 hoe de moleculaire diagnostiek voor de oncologie kan worden ingericht. De eerste voortgangsrapportage van dit project is onlangs gepubliceerd en praktisch alle onderdelen lopen…

Kuipers laat GVS-modernisering per 1 januari 2023 doorgaan

| Overheid | No Comments
In mei vorig jaar liet voormalig minister Van Ark weten dat de geplande GVS-modernisering zoals die gepland stond in die vorm moeilijk door kon gaan, met name omdat er veel vraagtekens…

De strijd tegen MS is in volle gang!

| Farma | No Comments
In deze terugkerende serie lichten we elke maand een aandoening of ziekte uit die actueel in het nieuws is. De artikelen geven een kort overzicht met achtergrond, feiten & cijfers…

Schurende stelselwetten en botsende zorgdomeinen: samenwerking sneuvelt vaak in schoonheid

| Achtergrond | No Comments
De zorg in Nederland is in het algemeen goed georganiseerd, maar ook versnipperd en sterk afgekaderd binnen de verschillende (zorg)domeinen. Wanneer een patiënt zorg nodig heeft uit verschillende domeinen, blijken…

Beschikbaarheid weesgeneesmiddelen: PRIority MEdicines (PRIME)-regeling heeft positief effect

| Farma | No Comments
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) lanceerde in maart 2016 de PRIority MEdicines (PRIME)-regeling ter bevordering van de ontwikkeling van veelbelovende geneesmiddelen voor patiënten zonder behandelingsopties, of toegang tot geneesmiddelen die een…