Skip to main content

Naast generieke sessies waarin we optimaal gebruik van de Axon applicaties trainen, verzorgen we specifiek kennisprogramma’s gezondheidszorg en healthcare bedrijfskolom.

Zo verzorgen we interactieve en laagdrempelige trainingen om u wegwijs te maken in de complexiteit van de Nederlandse gezondheidszorg. Van sessies rondom beleid en regelgeving of trainingen gericht op het optimaal kunnen werken met cijfers en rapportages, tot aan programma’s die in gaan op het key accountmanagement proces of value based contracting in de driehoek farmaceut-groothandel-ziekenhuis. Al deze programma’s kennen een praktische insteek, makkelijk taalgebruik, een interactieve opzet en helpen deelnemers om ‘the bigger picture’ te zien.

Axon verzorgt deze trainingen in de vorm van generieke sessies zoals op deze site beschreven, als ook in-company programma’s en alle soorten sessies op maat. Ons kantoor in Amersfoort beschikt over een goed uitgeruste trainingsruimte en voldoende eigen parkeergelegenheid. Neem contact met ons op. In overleg komen we altijd tot een passende oplossing.

Axon-Bruggink

Gerhard Bruggink is van oudsher de household name op het gebied van seminars, debatten en andersoortige  bijeenkomsten over actuele thema`s in de gezondheidszorg. Om de continuïteit voor de toekomst te borgen werkt Bruggink sinds 2023 nauw samen met Axon Healthcare. Alle vertrouwde activiteiten, zoals de Bruggink Zorg-/Farma-actualiteiten en IFR bijeenkomsten, worden in dezelfde vorm, onder de Axon vlag voortgezet.

Onderstaand treft u een overzicht van ons actuele programma aanbod. Daarnaast verzorgt Axon ook in-company programma’s en alle soorten sessies op maat.

Axon-Bruggink Zorg & Farma

NETWERKBIJEENKOMSTEN 2024

Een van de pijlers onder Academy wordt gevormd door de jaarlijkse serie Axon-Bruggink thema-netwerkbijeenkomsten over actuele onderwerpen in de zorg, toegespitst op de farmaceutische zorg in Nederland.

Inmiddels hebben deze bijeenkomsten een uitstekende naam verworven in het veld en nemen jaarlijks meer dan 90 organisaties in de gezondheidszorg hieraan deel. Het informele karakter, de openhartige opstelling van de forumleden en de interessante gemêleerde samenstelling van de deelnemersgroep staat ieder jaar garant voor interessante en interactieve gesprekken.

Het totale programma loopt tot december en omvat een serie van 6 bijeenkomsten:

 • 11 maart – Nieuw kabinet: Wie zijn de woordvoerders zorg? (Let op: UITGESTELD naar nader te bepalen datum!)
 • 14 mei – Research & Development: Hoe aantrekkelijk is Nederland?
 • 18 juni – Passende Datapraktijken: van Data-schaamte naar Data-trots?
 • 10 september – Pakketbeheer + HTA binnen het Integraal Zorgakkoord, waar staan we nu?
 • 15 oktober – Artificiële Intelligentie in de Zorg
 • 26 november – Twee jaar IZA: waar staan we nu?

Telkens van 14.00 uur tot 16.30 uur waarna een afsluitende netwerkborrel

De sessies worden centraal in het land -op wisselende locaties- georganiseerd, maar kunnen desgewenst ook online gevolgd worden.

Het 2024-programma biedt weer volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten, het netwerk te verstevigen en belangrijke ontwikkelingen in de Zorg en Farmasector met beleidsmakers, opinieleiders en ervaringsdeskundigen te bespreken. Het programma is overigens niet in beton gegoten. Op geleide van de actualiteit zullen gedurende het hele jaar extra experts en gastsprekers toegevoegd worden

Wij hopen ook uw organisatie in 2024 te mogen verwelkomen! Het is een uitstekende gelegenheid voor u en medewerkers in uw organisatie om over de eigen muren heen te kijken en deel te nemen aan een uiterst actueel en leerzaam netwerk.

Deelname is niet persoonsgebonden! Een abonnement is altijd overdraagbaar aan een collega uit dezelfde organisatie.

Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie en het speciale introductietarief.

Axon-Bruggink programma 2024

Axon-Bruggink

IFR 2024

De geneesmiddelenvoorziening in Nederland blijft continue aan verandering onderhevig. Bestaande posities worden verlaten en nieuwe spelers treden toe. Hoe blijft u op de hoogte, hoe komt u in contact met opinieleiders en beleidsmakers en hoe pakken veranderingen in de praktijk uit.

Sinds 1999 organiseert Axon-Bruggink onder de noemer Interactief Farmaceutisch Relatiemanagement (IFR) jaarlijks een cyclus van vijf farma workshops.

Het betreft hier vijf interactieve middagen waarbij in een klein en gemêleerd gezelschap met telkens twee deskundige inleiders en onder leiding van de middagvoorzitter indringend gesproken wordt over belangrijke spelers in de farmakolom: de zorgverzekeraar, de ZIN, VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit, richtlijnontwikkelaars, medisch specialisten, de ziekenhuisorganisatie, de eerstelijnszorg, de openbare farmacie en de veranderende ziekenhuisfarmacie zullen uitvoerig aan bod komen. De openhartige opstelling van de sprekers en de heterogene samenstelling van de deelnemers stonden tot nog toe iedere jaargang garant voor goede, informatieve én inhoudelijke gesprekken.

De basis voor elke bijeenkomst wordt gevormd door een kernachtige inleiding door twee deskundige gastsprekers waarna er in de vorm van een roundtable dialoog volop gelegenheid is dieper op de materie in te gaan. De belangrijkste meerwaarde van deze workshops t.o.v. de meer traditionele congresvormen is dus vooral gelegen in:​

 • Het maximaal aantal deelnemers 26, dus veel interactie en ruimte voor individuele vragen en ervaringen een uitgelezen kans om uw netwerk verder uit te breiden.
 • Meer tijd voor de onderwerpen, dus meer diepgang, achtergronden en inzichten.
 • Geen dichtgetimmerd programma maar ruimte voor actuele ontwikkelingen en behoefte deelnemers.
 • Geen abstracte bespiegelingen maar relevante verhalen en ervaringen van andere partijen uit uw sector.

Het programma van 2023 was voltekend en ook voor het 2024-programma zijn nog slechts enkele plaatsen beschikbaar. De deelnamekosten voor de gehele serie van 5 workshops bedragen EUR 2.745 per deelnemer. Deelname is niet persoonsgebonden! Een abonnement is altijd overdraagbaar aan een collega van dezelfde organisatie.

Vanwege de grote belangstelling is de inschrijving voor het 2024-programma besloten. Belangstellenden kunnen zich nog wel aanmelden voor de reservelijst. Dan nemen we contact met u op als er door uitval deelnameplaatsen bij een of meerdere bijeenkomsten beschikbaar komen. Interesse? Stuur ons dan een berichtje via axon-bruggink@axonhealthcare.nl voor de mogelijkheden en tarieven.

Intussen hebben we al zicht op de eerste drie data en eerste sprekers:

Telkens van 12.30 uur met een eenvoudige inlooplunch tot 16.15 uur waarna een afsluitende netwerkborrel. De sessies worden centraal in het land -op wisselende locaties- georganiseerd.

Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie en tarieven.

Contact

Farma/Medtech Masterclass Ziekenhuizen;

Succesvol draaien aan de juiste knoppen

Financiering, Organisatie en Besluitvorming

DBC/DOT, kostprijzen, financiële kengetallen, contractering, stakeholdermanagement en meer…

De ziekenhuiswereld is complex en continu in beweging. Axon leert je in één middag alles wat je moet weten over de indeling en organisatie van ziekenhuizen en ZBC’s, de rol van de overheid bij de bekostiging van de ziekenhuiszorg, het onderhandelingsproces met zorgverzekeraars en de behandelvergoeding vanuit het DOT-traject en de DBC-zorgproducten. Verder staan we stil bij de spelers in dit veld en de verschillende belangen die een rol spelen.

Doel van deze sessie is om je in heldere taal meer inzicht in en grip op de ziekenhuiswereld te geven. Krachtenvelden worden benoemd en vertaald naar praktische handvatten voor farma en medtech bedrijven. Dit helpt je om actueel en relevant aan te sluiten op de agenda van belangrijke stakeholders. Het helpt je bij het vinden van haakjes en gedeelde belangen. Inzichten die je ondersteunen bij succesvol samenwerken en creëren van partnerships met de belangrijke spelers in en rond het ziekenhuis.

Wat komt aan de orde?

 • De uitdagende maatschappelijke rol van het ziekenhuis nu en in de toekomst;
 • Overheidsbeleid en sturing van de uitgaven aan medisch-specialistische zorg;
 • Het huishoudboekje van het ziekenhuis; inkomsten/uitgaven en investeringen;
  • DBC en DOT, administratiedruk en financiële afhandeling
  • Rol van de overheid en dynamiek rond zorginkoop door zorgverzekeraars
  • Spanning tussen lange termijn investeringen en korte termijn afspraken
 • Organisatievormen, interne samenwerking en concurrentie met andere ziekenhuizen en ZBC’s;
 • Belangen en agenda’s van verschillende stakeholders in en rond het ziekenhuis.

 • Datum: Donderdag 29 februari en donderdag 19 september 2024
 • Tijd: 15:00-17:30 uur
 • Locatie: Axon Healthcare, De Brand 10-19 in Amersfoort
 • Deelnamekosten: € 325,- p.p. ex btw
 • Doelgroep: Dit programma is primair ontwikkeld voor medewerkers van Farma en MedTech bedrijven (bijvoorbeeld (Key) Accountmanagement, Strategic Partnership Management, Marketing en Market Access, Sales Directors, External Affairs, Business Unit Managers).

Sessies vinden klassikaal plaats in groepen van maximaal 8 personen.

Incompany sessie, met eigen team? Dat kan natuurlijk ook!
Voor meer informatie, neem contact op via T 033-4502600, of stuur een berichtje naar info@axonhealthcare.nl

Inschrijven

Farma workshop

Grip op de farmaceutische groothandel en distributie: ‘wholesale, pre-wholesale en parallel’

Graag nodigen we u uit voor deze door Axon Healthcare georganiseerde workshop met als thema ‘De farmaceutische groothandel in al haar facetten in Nederland’.

Samen kijken we naar hoe de groothandel is georganiseerd, welke distributiemodellen beschikbaar zijn en hoe de verschillende verdienmodellen eruitzien. Vraag daarbij is welk distributiemodel het beste bij uw portfolio past en hoe de logistieke keten het meest succesvol kan worden ingericht? Past 1 model of past het selectief inzetten van verschillende distributiemodellen naast elkaar beter, zoals single wholesale en/of pre-wholesale?

Beantwoording van deze vragen vraagt een brede manier van kijken, wellicht anders organiseren, werken en evalueren.

Daarnaast wordt uitvoerig ingegaan op de dynamiek van parallel import en export.

 • Datum: Donderdag 21 maart en donderdag 14 november 2024
 • Tijd: 14:00-17:00uur
 • Locatie: Axon Healthcare, De Brand 10 in Amersfoort
 • Deelnamekosten: € 325,- p.p. ex btw

Vanuit zijn eigen brede ervaring in de groothandel en expertise op dit gebied, zal Wido Derks deze workshop namens Axon leiden.

Na afloop van het programma is er gelegenheid met elkaar na te praten onder het genot van een borrelhapje en drankje.

We hopen u binnenkort te mogen begroeten voor een mooi programma!

Dit programma is primair ontwikkeld voor mensen werkzaam bij Health of Life Sciences bedrijven (bijvoorbeeld Key Accountmanagement, Strategic Partnership Management, Market Access, Sales Directors, External Affairs, Business Unit Managers)

Company sessie, met eigen team? Dat kan natuurlijk ook!
Voor meer informatie, neem contact op via T 033-4502600, of stuur een berichtje naar info@axonhealthcare.nl

Inschrijven

Farma Masterclass

FINANCIERING EN ORGANISATIE VAN DE NEDERLANDSE GEZONDHEIDSZORG
(een praktische uitleg van het zorgstelsel, vergoedingssystemen en marktwerking)

Voor iedereen die precies wil weten hoe de zorg in Nederland is georganiseerd. Na deze sessie ben je een uitstekend geïnformeerde gesprekspartner voor alle stakeholders in het veld!

Wat komt er aan bod? We geven je een kijkje in de basisprincipes hoe de zorg in Nederland is georganiseerd en gefinancierd wordt, en we zoomen uiteraard in op het geneesmiddelenbeleid, vergoeding en overheidsmaatregelen. Zaken als de Sluis, medicijntekorten, en wijziging van de Wgp worden uitgebreid besproken, maar er wordt ook ingegaan op de rol van de zorgverzekeraar.

Open training:
 • Locatie: Axon, De Brand 10-19, Amersfoort
 • Doelgroep: medewerkers farmaceutische bedrijven
 • Kosten: € 325 per deelnemer
 • Datum: Dinsdag 9 april en donderdag 10 oktober 2024
 • Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Company sessie, met eigen team:
 • Datum in overleg (locatie en/of online platform naar keuze)
 • Kosten: € 985,- team van max 6 deelnemers (€ 100,- per extra deelnemer)

Voor meer informatie, neem contact op via T 033-4502600, of stuur een berichtje naar info@axonhealthcare.nl

Inschrijven

Farma opfristraining (online)

TRANSPARANTIEREGISTER ZORG (TRZ)

Voor 1 juni a.s. moeten uw financiële afspraken met zorgprofessionals over 2023 in TRZ staan

Vorig jaar bleek uit bevindingen van Nieuwsuur dat ziekenhuizen maar weinig grip hebben op de nevenfuncties en bijverdiensten van hun medisch specialisten. Dit duidt erop dat de toegankelijkheid van het Transparantieregister en de vindbaarheid van de financiële relaties van zorgprofessionals met medische bedrijven nog verder kunnen worden verbeterd. Het belang van een gedegen registratie van de gemaakte afspraken met zorgprofessionals wordt daarmee nog groter!

In samenwerking met de CGR organiseert Axon ook dit jaar weer een actuele (online) trainingssessie over alle aspecten van het Transparantieregister Zorg (TRZ), specifiek gericht op farmaceutische bedrijven.

Hoe, wat wel en niet registreren
Dit interactieve webinar gaat onder andere in op wat er door de fabrikant gemeld dient te worden en de wijze waarop. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met meerjarige contracten, indirecte relaties en de verschillende categorieën financiële relaties met beroepsbeoefenaren, rechtspersonen en patiënten organisaties? Ook de technische aspecten van het platform en actuele toevoegingen en wijzigingen in het TRZ komen aan bod. En we kijken naar de laatste update omtrent Evaluatie Transparantieregister Zorg. Er is tijdens deze online sessie voldoende ruimte om specifieke vragen te behandelen.

De sessie wordt als middagsessie aangeboden:

 • Locatie: online
 • Doelgroep: medewerkers van farmaceutische bedrijven
 • Kosten: € 150,- ex BTW (per persoon)
 • Datum: Donderdag 25 april of dinsdag 14 mei 2024
 • Tijd: 15.00 – 16.15 uur

Na inschrijving ontvangt u een persoonlijke link voor het webinar. Dit is in principe te volgen vanaf iedere browser (dus u hoeft niets te installeren).

Voor meer informatie, neem contact op via T 033-4502600, of stuur een berichtje naar info@axonhealthcare.nl

Inschrijven

Farma Masterclass

PRAKTISCHE KIJK OP HET INTEGRAAL ZORGAKKOORD (IZA)
-Hoe past dit akkoord in mijn werk-

Na deze training ben je inhoudelijk goed op de hoogte van de pijlers waarop het zorgakkoord is gebouwd en weet je praktisch welke facetten van het zorgakkoord belangrijk zijn voor invulling van jouw eigen werk.

Het ministerie van VWS werkt vanuit een zorgagenda waarin hoofdlijnen worden bepaald die de focus bepalen voor een periode van 4 tot 5 jaar. Na de hoofdlijnakkoorden die de periode 2018-2022 bestreken is nu het Integraal Zorgakkoord (IZA) op gesteld en vormt de agenda voor de aankomende 5 jaar. (2023-2027)

De focus van dit akkoord ligt op de zorg die onder de Zorgverzekeringswet valt, waarbij waar relevant ook de langdurige zorg, ondersteuning (Wmo), inzet op publieke gezondheid en het bredere sociaal domein wordt betrokken.

Wat komt er aan bod?

We doorlopen de diverse hoofdstukken en bespreken de relevantie ervan voor jouw dagelijkse werk. Uiteraard komt de voortgang van alle plannen ter sprake en de invulling ervan. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt de vertaalslag naar het eigen werk duidelijk. ‘Het is beter op een rijdende trein te stappen dan een eigen spoornet aan te leggen’.

Open training:
 • Locatie: Axon, De Brand 10-19, Amersfoort
 • Doelgroep: medewerkers farmaceutische bedrijven
 • Kosten: € 325,- ex BTW (per persoon)
 • Datum: Data 2024 volgen!
 • Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Company sessie, met eigen team:
 • Datum in overleg (locatie en/of online platform naar keuze)
 • Kosten: € 985,- team van max 6 deelnemers (€ 100,- per extra deelnemer)

Voor meer informatie, neem contact op via T 033-4502600, of stuur een berichtje naar info@axonhealthcare.nl

Inschrijven

Team Workshop: Commercial Excellence in Health & Life Sciences

From product selling to value creation

De zorgwereld verandert snel en daarmee ook de uitdagingen voor de Health & Life Sciences sector. Commercial excellence vergt dat je anders dan gewend invulling aan zaken moet geven.

 • Plan met jouw eigen team en organisatie een sessie waarin we je helpen om gestructureerd te kijken naar wat er gedaan wordt ten opzichte van wat er nu en in de toekomst feitelijk nodig wordt geacht.
 • Krijg inzichtelijk waar jouw organisatie staat op de transitieladder van ‘product selling’ naar ‘value creation’. Doorloop met elkaar de ‘Readyness Scan’ en maak inzichtelijk in welke mate de aansluiting wordt gevonden met datgene waar de Healthcare markt nu en morgen om vraagt! Vanuit eigen input laat de scan zien welke eventuele hiaten er zijn waar de organisatie mee aan de slag kan.
Waar staan we met ons eigen team?
Hoe kunnen we ons commercial excellence proces verbeteren?

Antwoord op o.a. die vragen komt aan bod in de workshop. Kleinschalig van opzet, met veel ruimte voor discussie en interactie.

Dit programma is primair ontwikkeld voor mensen werkzaam bij Health of Life Sciences bedrijven (bijvoorbeeld in de rol van Key Accountmanagement, Strategic Partnership Management, Sales Directors, Business Unit Managers)

Opzet workshop:
 • In-company, met eigen team: je neemt deel met jouw eigen team/collega’s
 • Duur: 2 uur
 • Data in overleg (in online platform naar keuze)
 • Kosten: € 1.295,- per team

Neem contact op via info@axonhealthcare.nl om direct een in-company sessie met jouw eigen team en organisatie in te plannen!

Inschrijven

Onboarding non-Dutch speaking Healthcare & Life Science Sr. Managers (‘A deep dive into the Dutch Health System’)

 • Duration: basic section approx. 3,5 hours (and could be extended by various modules upon request)
 • English spoken.
 • Target group: this course is especially designed for non-Dutch speaking General Managers, Board members and Senior management in the pharma, biotech and medtech industry.
 • Costs:  to be discussed. Please contact us to discuss details and prices, alternative set up and in-company group settings.
Inschrijven

Uitgebreide informatie

This English spoken course is especially designed for non-Dutch speaking General Managers, Board members and Senior management in the pharma, biotech and medtech industry.

We offer this program as an intense and interactive one-on-one session; while covering the basic section, there will be ample time for questions and discussion. The session can be customized with additional modules upon request.
By providing a thorough overview of the Dutch healthcare system dynamics and how it is organized, this modular program will help you to see the ‘bigger picture’ and how things come together especially with regards to ‘cure’ and the pharma playfield.

Special attention will be given to:

 • legal framework and regulations
 • governmental healthcare policy
 • health insurance system
 • reimbursement systems
 • most relevant players and institutions

Location: the one that works best for you – your office or the Axon Healthcare office  (Amersfoort).

Each participant will receive a syllabus (in English) containing printouts of the entire program (easy to make notes), and a certificate of participation as well.

Moderation: the Axon senior consultants have a track record in the pharma industry, which enables them to bridge topics like governmental policies and laws to your daily practice.

Please contact us for signing up, customization of the session, discussing alternative set up and information on in-company group settings via T: 033-4502600 and/or E: info@axonhealthcare.nl 

Inschrijven

Key Account Management rondom ziekenhuizen

 • Duur: 0,5-1 dag interactieve workshop (in company – in overleg)
 • Doelgroep: mensen werkzaam bij farmaceutische-, biotech- of medtech bedrijven, die te maken hebben met Key Accountmanagement of stakeholder-management in ziekenhuizen.
 • Inhoud en opzet kan op maat worden ingevuld.
Inschrijven

Uitgebreide informatie

Een interactieve workshop, specifiek ontwikkeld voor mensen werkzaam bij farmaceutische-, biotech- of medtech bedrijven, die te maken hebben met Key Accountmanagement of stakeholder-management in ziekenhuizen.

Het programma kan op maat worden ingevuld en afgestemd op specifieke uitdagingen van uw organisatie. Hiermee leent het zich dan ook zeer goed om met een (Key Accountmanagement) team samen te doorlopen.

Onderwerpen die hierbij veelal aan bod komen:

 • Hoe marktdata te vertalen naar target setting en account planning.
 • Accountplanning als continu planningsproces
 • Welke inzichten zijn relevant en hoe tot een 360gr view per ziekenhuis te komen

Neem contact op met Casper Klijn voor meer informatie, T: 033-4502600 and/or E: info@axonhealthcare.nl

Inschrijven

Gebruikerstrainingen Axon Close-UP

 • Duur: 1,5 uur
 • Doelgroep: klanten die een abonnement hebben op Axon Close-UP
 • Deelname is gratis, onderdeel van het abonnement. Deze online trainingen worden met regelmaat gedurende het jaar aangeboden.
Inschrijven

Uitgebreide informatie

Deze trainingen zijn bedoeld voor gebruikers van diverse Axon platformen en worden gratis als onderdeel van het abonnement aangeboden.

Close-Up Customized – Gebruikerstraining

Haal meer uit marktdata en optimaliseer uw rapportages. Voor startende gebruikers, voor ervaren gebruikers en voor gebruikers die behoefte hebben aan een opfriscursus, organiseert Axon online Close-UP trainingen. Wat leert u?

CLOSE-UP basisfunctionaliteiten:

 • Ins en outs over het gebruik van meeteenheden en tijdsperiodes
 • Onderscheid maken tussen intra- en extramurale verkopen
 • Gebruik van rapportfilters ter verfijning van uw analyses
   Vastleggen van rapportages onder ‘favorieten’

CLOSE-UP advanced functionaliteiten:

 • Sales inzichten op basis van bedrijfsspecifieke markt- en rayondefinities
 • Maken en interpreteren van marktanalyses
 • Maatwerk in rapportages
 • Werken met bubble charts en maps
 • Interpreteren van trend- en groeianalyses
 • Inzicht in de ontwikkeling van marktaandelen, in tabel en grafiek

Deze training helpt u om zelfstandig een rapportage op te zetten, eigen marktdefinities te maken en moeiteloos een prognose aan een grafiek toe te voegen.

Inschrijven