Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland volgt Axon Healthcare de adviezen van het RIVM en de maatregelen van het kabinet m.b.t. de beperking van de verspreiding van het virus.  In dit kader zijn voorlopig alle trainingen bij Axon op kantoor geannuleerd.

Nu veel mensen noodgedwongen vanuit huis werken, kan de tijd wellicht zinvol ingevuld worden met het volgen van een online training. Speciaal voor farmaceutische Sales-/KAM teams bieden we online programma’s aan als Introductie in de Nederlandse gezondheidszorg en Close-UP gebruikerstrainingen. Meer weten?  Lees verderop of neem contact op.

Naast generieke sessies waarin we optimaal gebruik van de Axon applicaties trainen, verzorgen we specifiek kennisprogramma’s gezondheidszorg en healthcare bedrijfskolom.

Zo verzorgen we interactieve en laagdrempelige trainingen om u wegwijs te maken in de complexiteit van de Nederlandse gezondheidszorg. Van sessies rondom beleid en regelgeving of trainingen gericht op het optimaal kunnen werken met cijfers en rapportages, tot aan programma’s die in gaan op het key accountmanagement proces of value based contracting in de driehoek farmaceut-groothandel-ziekenhuis. Al deze programma’s kennen een praktische insteek, makkelijk taalgebruik, een interactieve opzet en helpen deelnemers om ‘the bigger picture’ te zien.

Axon verzorgt deze trainingen in de vorm van generieke sessies zoals op deze site beschreven, als ook in-company programma’s en alle soorten sessies op maat. Ons kantoor in Amersfoort beschikt over een goed uitgeruste trainingsruimte, voldoende eigen parkeergelegenheid en is gelegen naast een NS-station. Neem contact met ons op. In overleg komen we altijd tot een passende oplossing.

Onderstaand treft u een overzicht van ons actuele programma aanbod. Daarnaast verzorgt Axon ook in-company programma’s en alle soorten sessies op maat.

Transparantieregister Zorg (TRZ)

 • Duur:  75 minuten;
 • Doelgroep:  (primair) medewerkers farmaceutische bedrijven (CGR-contactpersonen, betrokkenen/geïnteresseerden t.a.v. openbaarmaking van financiële relaties in het TRZ);
 • Kosten: € 125,- ex BTW per deelnemer. Na aanmelding ontvangt u digitaal een factuur;
 • Datum: wo. 3 juni 2020

In samenwerking met de CGR organiseert Axon een online trainingssessie over alle aspecten van het Transparantieregister Zorg (TRZ), specifiek gericht op farmaceutische bedrijven.

Inschrijven

Uitgebreide informatie

Dit interactieve webinar van 75 minuten gaat onder andere in op wat er door de fabrikant gemeld dient te worden en de wijze waarop. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met meerjarige contracten, indirecte relaties en de verschillende categorieën financiële relaties met beroepsbeoefenaren, rechtspersonen en patiëntenorganisaties? Ook de technische aspecten van het platform en actuele context van het TRZ komen aan bod, en er is voldoende ruimte om specifieke vragen te behandelen.

De sessie sluit af met een beknopte plenaire toets. Na afloop ontvangt u vanuit de CGR-Keuringsraad een certificaat van deelname aan deze training.

Na inschrijving ontvangt u een persoonlijke link voor het webinar. Dit is in principe te volgen vanaf iedere browser (dus u hoeft niets te installeren), maar de voorkeur gaat uit naar Chrome voor optimale beeld- en geluidservaring.

Voor meer informatie, neem contact op via T 033-4502600, of stuur een berichtje naar info@axonhealthcare.nl.

U kunt zich door middel van onderstaande knop inschrijven voor sessies op genoemde data.

Inschrijven

Online Training voor Teams

Introductie in de Nederlandse gezondheidszorg

Nu veel mensen noodgedwongen vanuit huis werken, kan de tijd wellicht zinvol ingevuld worden met het volgen van een online training.

Speciaal voor farmaceutische Sales-/KAM teams bieden we een online programma aan als Introductie in de Nederlandse gezondheidszorg. Als team te volgen via een webinar, met veel interactie, echter iedereen doet dit vanuit zijn eigen werkplek. Na deze sessie ben je een uitstekend geïnformeerde gesprekspartner voor alle stakeholders in het veld!

Wat komt er aan bod? We geven je een kijkje in de basisprincipes hoe de zorg in Nederland is georganiseerd en gefinancierd wordt, en we zoemen uiteraard in op het geneesmiddelenbeleid, vergoeding en overheidsmaatregelen. Zaken als de Sluis, medicijntekorten, en wijziging van de Wgp worden uitgebreid besproken, maar er wordt ook ingegaan op de rol van de zorgverzekeraar, de uitdagingen voor de ziekenhuizen en de transitie van zorg.

 • Duur:  de sessie is opgedeeld in 2 blokken van 1,5 uur, die in overleg op 1 dag zijn in te plannen, maar desgewenst ook over 2 verschillende dagen gespreid kunnen worden;
 • Doelgroep: farmaceutische Sales-/KAM teams
 • Kosten: € 990,- ex BTW (per 2 blokken), voor max. 6 deelnemers. Voor iedere extra deelnemer vragen we een bijdrage van € 115,- (ex BTW).
 • Datum: in overleg, maar de sessie dient plaats te vinden vóór 31 mei 2020

Voor meer informatie, neem contact op via T 033-4502600, of stuur een berichtje naar info@axonhealthcare.nl.

Inschrijven

Introductie in de Nederlandse gezondheidszorg

 • Duur: 2 middagen (los te volgen);
 • Doelgroep: mensen werkzaam in de farmaceutische industrie (bv. Key Accountmanagers, market access starters, stafleden), farmaceutische groothandels, en koepelorganisaties
 • Kosten: € 375,- (per middag), bij inschrijving voor het totale programma (2 middagen) geldt € 100,- combinatiekorting (totaal prijs € 650,-). U ontvangt een syllabus met alle slides.
 • Data 2020:
  • Deel 1: 25 juni van 13:00 – 17:00 uur
  • Deel 2: 26 juni van 13:00 -17:00 uur
Inschrijven

Uitgebreide informatie

In 2 middagen alles wat u moet weten over de organisatie van onze gezondheidszorg.

Het totale programma bestaat uit 2 delen, maar u kunt de betreffende delen ook los van elkaar volgen. Bij de basistraining (deel 1) ligt de nadruk op de organisatie van de gezondheidszorg in Nederland. U krijgt een goed overzicht van het zorgstelsel, wet- en regelgeving en inzicht in de samenhang tussen zorgstelsel, geneesmiddelenbeleid, zorgverzekering en vergoeding van geneesmiddelen. Doel is dat u actuele discussies en ontwikkelingen in context weet te plaatsen. Bij het vervolgdeel (deel 2) zoomen we meer in op diverse spelers binnen de gezondheidszorg en bekijken we de diverse belangen, uitdagingen, en hoe men georganiseerd is.

Wat aan de orde komt gedurende 2 middagen:

 • Zorgstelsel, algemene wet- en regelgeving in de zorg en marktwerking;
 • Zorgverzekeringswet;
 • Overheid en zorgbeleid;
 • Geneesmiddelen: registratie, prijsvorming & vergoedingssystemen (GVS en geneeskundige zorg);
 • Geneesmiddelenbeleid (o.a. sluisprocedure)
 • De zorgverzekeraars, de zorgverzekeringsmarkt en inkoopbeleid
 • De 2e lijn; de MSZ en uitdagingen ziekenhuizen
 • Transitie van zorg (& de rol van o.a. e-Health)
 • De 1e lijn; huisarts spin in het web, ketenzorg, uitdagingen 
 • Apotheek & logistiek; tekorten, magistrale bereiding, zorg vs. terhandstelling
 • Patiëntperspectief; pgo’s en Samen Beslissen
 • Balans van betaalbaarheid en beschikbaarheid
 • Kerngetallen gezondheidszorg en geneesmiddelenmarkt

U kunt zich door middel van onderstaande knop inschrijven voor sessies op vaste data; dit betreft doorgaans groepen van 5-10 personen. Mocht u dit binnen uw organisatie met een team willen volgen, dan behoort een ‘in-company’ opzet ook tot de mogelijkheden. Informeer graag naar de mogelijkheden.

Inschrijven

Onboarding non-Dutch speaking Healthcare & Life Science Sr. Managers (‘A deep dive into the Dutch Health System’)

 • Duration: basic section approx. 3,5 hours (and could be extended by various modules upon request)
 • English spoken.
 • Target group: this course is especially designed for non-Dutch speaking General Managers, Board members and Senior management in the pharma, biotech and medtech industry.
 • Costs: € 1.220,- (including travel, excl. taxes), as intensive one-on-one, customized session. Please contact us for discussing alternative set up and in-company group settings.
Inschrijven

Uitgebreide informatie

This English spoken course is especially designed for non-Dutch speaking General Managers, Board members and Senior management in the pharma, biotech and medtech industry.

We offer this program as an intense and interactive one-on-one session; while covering the basic section, there will be ample time for questions and discussion. The session can be customized with additional modules upon request.
By providing a thorough overview of the Dutch healthcare system dynamics and how it is organized, this modular program will help you to see the ‘bigger picture’ and how things come together especially with regards to ‘cure’ and the pharma playfield.

Special attention will be given to:

 • legal framework and regulations
 • governmental healthcare policy
 • health insurance system
 • reimbursement systems
 • most relevant players and institutions

Location: the one that works best for you – your office or the Axon Healthcare office  (Amersfoort).

Each participant will receive a syllabus (in English) containing printouts of the entire program (easy to make notes), and a certificate of participation as well.

Moderation: the Axon senior consultants have a track record in the pharma industry, which enables them to bridge topics like governmental policies and laws to your daily practice.

Please contact us for signing up, customization of the session, discussing alternative set up and information on in-company group settings via T: 033-4502600 and/or E: info@axonhealthcare.nl 

Inschrijven

Key Account Management rondom ziekenhuizen

 • Duur: 0,5-1 dag interactieve workshop (in company – in overleg)
 • Doelgroep: mensen werkzaam bij farmaceutische-, biotech- of medtech bedrijven, die te maken hebben met Key Accountmanagement of stakeholder-management in ziekenhuizen.
 • Inhoud en opzet kan op maat worden ingevuld.
Inschrijven

Uitgebreide informatie

Een interactieve workshop, specifiek ontwikkeld voor mensen werkzaam bij farmaceutische-, biotech- of medtech bedrijven, die te maken hebben met Key Accountmanagement of stakeholder-management in ziekenhuizen.

Het programma kan op maat worden ingevuld en afgestemd op specifieke uitdagingen van uw organisatie. Hiermee leent het zich dan ook zeer goed om met een (Key Accountmanagement) team samen te doorlopen.

Onderwerpen die hierbij veelal aan bod komen:

 • Hoe marktdata te vertalen naar target setting en account planning.
 • Accountplanning als continu planningsproces
 • Welke inzichten zijn relevant en hoe tot een 360gr view per ziekenhuis te komen

Neem contact op met Casper Klijn, Sara Oudenbroek of Jan Guse voor meer informatie, T: 033-4502600 and/or E: info@axonhealthcare.nl

Inschrijven

Gebruikerstrainingen Axon platformen (Close-Up en Contract Management)

 • Duur: 2 uur
 • Doelgroep: klanten die een abonnement hebben op een van de Axon data-platformen, zoals Close-Up of Contract Management.
 • Deelname is gratis, onderdeel van het abonnement. Deze open trainingen worden met regelmaat gedurende het jaar aangeboden.
Inschrijven

Uitgebreide informatie

Deze trainingen zijn bedoeld voor gebruikers van diverse Axon platformen en worden gratis als onderdeel van het abonnement aangeboden.

Close-Up Customized – Gebruikerstraining

Haal meer uit marktdata en optimaliseer uw rapportages. Voor startende gebruikers, voor ervaren gebruikers en voor gebruikers die behoefte hebben aan een opfriscursus, organiseert Axon iedere eerste dinsdag(middag) van de maand een Close-UP training in Amersfoort:
Wat leert u?

CLOSE-UP basisfunctionaliteiten:

 • Ins en outs over het gebruik van meeteenheden en tijdsperiodes
 • Onderscheid maken tussen intra- en extramurale verkopen
 • Gebruik van rapportfilters ter verfijning van uw analyses
   Vastleggen van rapportages onder ‘favorieten’

CLOSE-UP advanced functionaliteiten:

 • Sales inzichten op basis van bedrijfsspecifieke markt- en rayondefinities
 • Maken en interpreteren van marktanalyses
 • Maatwerk in rapportages
 • Werken met bubble charts en maps
 • Interpreteren van trend- en groeianalyses
 • Inzicht in de ontwikkeling van marktaandelen, in tabel en grafiek

Deze training helpt u om zelfstandig een rapportage op te zetten, eigen marktdefinities te maken en moeiteloos een prognose aan een grafiek toe te voegen.

Inschrijven

Axon Contract Management – Gebruikerstraining

Nog meer grip krijgen op de accounts, contracten en de afhandeling van contractafspraken? Meld u dan aan voor deze gebruikerstraining.

Voor startende gebruikers en gebruikers die behoefte hebben aan een opfriscursus, organiseren wij op een aantal middagen per jaar een Contractmanagement gebruikerstraining in Amersfoort. Tijdens deze 2 uur durende training lopen we samen met u door alle basisfunctionaliteiten en is er ruim aandacht voor het beantwoorden van gebruikersvragen over Axon Contractmanagement.

Basisfunctionaliteiten
U maakt kennis met de belangrijkste functionaliteiten van de Axon Contractmanagement applicatie:

 • Registreren en verwerken van accounts en offertes
 • Verwerken van claims
 • Afhandelen van contractafspraken

Tips & Tricks
U leert Tips & Tricks, herkent eventuele valkuilen en kunt na afloop moeiteloos vragen beantwoorden als:

 • Wat zijn de sales per account in mijn gebied?
 • Hoe voeg ik een nieuw ziekenhuis toe aan een inkoopgroep?
 • Met welke ziekenhuizen hebben we wel contracten maar geen sales?
 • Hoe zoek en registreer ik een contract?
 • Hoe controleer ik de groothandelsclaims?

Aanmelden via onderstaandeknop. Deelname is gratis.

Inschrijven