Naast generieke sessies waarin we optimaal gebruik van de Axon applicaties trainen, verzorgen we specifiek kennisprogramma’s gezondheidszorg en healthcare bedrijfskolom.

Zo verzorgen we interactieve en laagdrempelige trainingen om u wegwijs te maken in de complexiteit van de Nederlandse gezondheidszorg. Van sessies rondom beleid en regelgeving of trainingen gericht op het optimaal kunnen werken met cijfers en rapportages, tot aan programma’s die in gaan op het key accountmanagement proces of value based contracting in de driehoek farmaceut-groothandel-ziekenhuis. Al deze programma’s kennen een praktische insteek, makkelijk taalgebruik, een interactieve opzet en helpen deelnemers om ‘the bigger picture’ te zien.

Axon verzorgt deze trainingen in de vorm van generieke sessies zoals op deze site beschreven, als ook in-company programma’s en alle soorten sessies op maat. Ons kantoor in Amersfoort beschikt over een goed uitgeruste trainingsruimte en voldoende eigen parkeergelegenheid. Neem contact met ons op. In overleg komen we altijd tot een passende oplossing.

Onderstaand treft u een overzicht van ons actuele programma aanbod. Daarnaast verzorgt Axon ook in-company programma’s en alle soorten sessies op maat.

Farma Masterclass

INTRODUCTIE IN DE GEZONDHEIDSZORG IN NEDERLAND
(een praktische uitleg van het zorgstelsel, vergoedingssystemen en marktwerking)

Voor iedereen die precies wil weten hoe de zorg in Nederland is georganiseerd. Na deze sessie ben je een uitstekend geïnformeerde gesprekspartner voor alle stakeholders in het veld!

Wat komt er aan bod? We geven je een kijkje in de basisprincipes hoe de zorg in Nederland is georganiseerd en gefinancierd wordt, en we zoomen uiteraard in op het geneesmiddelenbeleid, vergoeding en overheidsmaatregelen. Zaken als de Sluis, medicijntekorten, en wijziging van de Wgp worden uitgebreid besproken, maar er wordt ook ingegaan op de rol van de zorgverzekeraar.

Open training:
 • Locatie: Axon, De Brand 10-19, Amersfoort
 • Doelgroep: medewerkers farmaceutische bedrijven
 • Kosten: € 325 per deelnemer
 • Datum: Donderdag 25 januari, dinsdag 9 april en donderdag 10 oktober 2024
 • Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Company sessie, met eigen team:
 • Datum in overleg (locatie en/of online platform naar keuze)
 • Kosten: € 985,- team van max 6 deelnemers (€ 100,- per extra deelnemer)

Voor meer informatie, neem contact op via T 033-4502600, of stuur een berichtje naar info@axonhealthcare.nl

Inschrijven

Farma/Medtech Masterclass Ziekenhuizen;

Succesvol draaien aan de juiste knoppen

Financiering, Organisatie en Besluitvorming

DBC/DOT, kostprijzen, financiële kengetallen, contractering, stakeholdermanagement en meer…

De ziekenhuiswereld is complex en continu in beweging. Axon leert je in één middag alles wat je moet weten over de indeling en organisatie van ziekenhuizen en ZBC’s, de rol van de overheid bij de bekostiging van de ziekenhuiszorg, het onderhandelingsproces met zorgverzekeraars en de behandelvergoeding vanuit het DOT-traject en de DBC-zorgproducten. Verder staan we stil bij de spelers in dit veld en de verschillende belangen die een rol spelen.

Doel van deze sessie is om je in heldere taal meer inzicht in en grip op de ziekenhuiswereld te geven. Krachtenvelden worden benoemd en vertaald naar praktische handvatten voor farma en medtech bedrijven. Dit helpt je om actueel en relevant aan te sluiten op de agenda van belangrijke stakeholders. Het helpt je bij het vinden van haakjes en gedeelde belangen. Inzichten die je ondersteunen bij succesvol samenwerken en creëren van partnerships met de belangrijke spelers in en rond het ziekenhuis.

Wat komt aan de orde?

 • De uitdagende maatschappelijke rol van het ziekenhuis nu en in de toekomst;
 • Overheidsbeleid en sturing van de uitgaven aan medisch-specialistische zorg;
 • Het huishoudboekje van het ziekenhuis; inkomsten/uitgaven en investeringen;
  • DBC en DOT, administratiedruk en financiële afhandeling
  • Rol van de overheid en dynamiek rond zorginkoop door zorgverzekeraars
  • Spanning tussen lange termijn investeringen en korte termijn afspraken
 • Organisatievormen, interne samenwerking en concurrentie met andere ziekenhuizen en ZBC’s;
 • Belangen en agenda’s van verschillende stakeholders in en rond het ziekenhuis.

 • Datum: Donderdag 29 februari en donderdag 19 september 2024
 • Tijd: 15:00-17:30 uur
 • Locatie: Axon Healthcare, De Brand 10-19 in Amersfoort
 • Deelnamekosten: € 325,- p.p. ex btw
 • Doelgroep: Dit programma is primair ontwikkeld voor medewerkers van Farma en MedTech bedrijven (bijvoorbeeld (Key) Accountmanagement, Strategic Partnership Management, Marketing en Market Access, Sales Directors, External Affairs, Business Unit Managers).

Sessies vinden klassikaal plaats in groepen van maximaal 8 personen.

Incompany sessie, met eigen team? Dat kan natuurlijk ook!
Voor meer informatie, neem contact op via T 033-4502600, of stuur een berichtje naar info@axonhealthcare.nl

Inschrijven

Farma workshop

Grip op de farmaceutische groothandel en distributie: ‘wholesale, pre-wholesale en parallel’

Graag nodigen we u uit voor deze door Axon Healthcare georganiseerde workshop met als thema ‘De farmaceutische groothandel in al haar facetten in Nederland’.

Samen kijken we naar hoe de groothandel is georganiseerd, welke distributiemodellen beschikbaar zijn en hoe de verschillende verdienmodellen eruitzien. Vraag daarbij is welk distributiemodel het beste bij uw portfolio past en hoe de logistieke keten het meest succesvol kan worden ingericht? Past 1 model of past het selectief inzetten van verschillende distributiemodellen naast elkaar beter, zoals single wholesale en/of pre-wholesale?

Beantwoording van deze vragen vraagt een brede manier van kijken, wellicht anders organiseren, werken en evalueren.

Daarnaast wordt uitvoerig ingegaan op de dynamiek van parallel import en export.

 • Datum: Donderdag 21 maart en donderdag 14 november 2024
 • Tijd: 14:00-17:00uur
 • Locatie: Axon Healthcare, De Brand 10 in Amersfoort
 • Deelnamekosten: € 325,- p.p. ex btw

Vanuit zijn eigen brede ervaring in de groothandel en expertise op dit gebied, zal Wido Derks deze workshop namens Axon leiden.

Na afloop van het programma is er gelegenheid met elkaar na te praten onder het genot van een borrelhapje en drankje.

We hopen u binnenkort te mogen begroeten voor een mooi programma!

Dit programma is primair ontwikkeld voor mensen werkzaam bij Health of Life Sciences bedrijven (bijvoorbeeld Key Accountmanagement, Strategic Partnership Management, Market Access, Sales Directors, External Affairs, Business Unit Managers)

Company sessie, met eigen team? Dat kan natuurlijk ook!
Voor meer informatie, neem contact op via T 033-4502600, of stuur een berichtje naar info@axonhealthcare.nl

Inschrijven

Team Workshop: Commercial Excellence in Health & Life Sciences

From product selling to value creation

De zorgwereld verandert snel en daarmee ook de uitdagingen voor de Health & Life Sciences sector. Commercial excellence vergt dat je anders dan gewend invulling aan zaken moet geven.

 • Plan met jouw eigen team en organisatie een sessie waarin we je helpen om gestructureerd te kijken naar wat er gedaan wordt ten opzichte van wat er nu en in de toekomst feitelijk nodig wordt geacht.
 • Krijg inzichtelijk waar jouw organisatie staat op de transitieladder van ‘product selling’ naar ‘value creation’. Doorloop met elkaar de ‘Readyness Scan’ en maak inzichtelijk in welke mate de aansluiting wordt gevonden met datgene waar de Healthcare markt nu en morgen om vraagt! Vanuit eigen input laat de scan zien welke eventuele hiaten er zijn waar de organisatie mee aan de slag kan.
Waar staan we met ons eigen team?
Hoe kunnen we ons commercial excellence proces verbeteren?

Antwoord op o.a. die vragen komt aan bod in de workshop. Kleinschalig van opzet, met veel ruimte voor discussie en interactie.

Dit programma is primair ontwikkeld voor mensen werkzaam bij Health of Life Sciences bedrijven (bijvoorbeeld in de rol van Key Accountmanagement, Strategic Partnership Management, Sales Directors, Business Unit Managers)

Opzet workshop:
 • In-company, met eigen team: je neemt deel met jouw eigen team/collega’s
 • Duur: 2 uur
 • Data in overleg (in online platform naar keuze)
 • Kosten: € 1.295,- per team

Neem contact op via info@axonhealthcare.nl om direct een in-company sessie met jouw eigen team en organisatie in te plannen!

Inschrijven

Onboarding non-Dutch speaking Healthcare & Life Science Sr. Managers (‘A deep dive into the Dutch Health System’)

 • Duration: basic section approx. 3,5 hours (and could be extended by various modules upon request)
 • English spoken.
 • Target group: this course is especially designed for non-Dutch speaking General Managers, Board members and Senior management in the pharma, biotech and medtech industry.
 • Costs:  to be discussed. Please contact us to discuss details and prices, alternative set up and in-company group settings.
Inschrijven

Uitgebreide informatie

This English spoken course is especially designed for non-Dutch speaking General Managers, Board members and Senior management in the pharma, biotech and medtech industry.

We offer this program as an intense and interactive one-on-one session; while covering the basic section, there will be ample time for questions and discussion. The session can be customized with additional modules upon request.
By providing a thorough overview of the Dutch healthcare system dynamics and how it is organized, this modular program will help you to see the ‘bigger picture’ and how things come together especially with regards to ‘cure’ and the pharma playfield.

Special attention will be given to:

 • legal framework and regulations
 • governmental healthcare policy
 • health insurance system
 • reimbursement systems
 • most relevant players and institutions

Location: the one that works best for you – your office or the Axon Healthcare office  (Amersfoort).

Each participant will receive a syllabus (in English) containing printouts of the entire program (easy to make notes), and a certificate of participation as well.

Moderation: the Axon senior consultants have a track record in the pharma industry, which enables them to bridge topics like governmental policies and laws to your daily practice.

Please contact us for signing up, customization of the session, discussing alternative set up and information on in-company group settings via T: 033-4502600 and/or E: info@axonhealthcare.nl 

Inschrijven

Key Account Management rondom ziekenhuizen

 • Duur: 0,5-1 dag interactieve workshop (in company – in overleg)
 • Doelgroep: mensen werkzaam bij farmaceutische-, biotech- of medtech bedrijven, die te maken hebben met Key Accountmanagement of stakeholder-management in ziekenhuizen.
 • Inhoud en opzet kan op maat worden ingevuld.
Inschrijven

Uitgebreide informatie

Een interactieve workshop, specifiek ontwikkeld voor mensen werkzaam bij farmaceutische-, biotech- of medtech bedrijven, die te maken hebben met Key Accountmanagement of stakeholder-management in ziekenhuizen.

Het programma kan op maat worden ingevuld en afgestemd op specifieke uitdagingen van uw organisatie. Hiermee leent het zich dan ook zeer goed om met een (Key Accountmanagement) team samen te doorlopen.

Onderwerpen die hierbij veelal aan bod komen:

 • Hoe marktdata te vertalen naar target setting en account planning.
 • Accountplanning als continu planningsproces
 • Welke inzichten zijn relevant en hoe tot een 360gr view per ziekenhuis te komen

Neem contact op met Casper Klijn voor meer informatie, T: 033-4502600 and/or E: info@axonhealthcare.nl

Inschrijven

Gebruikerstrainingen Axon Close-UP

 • Duur: 1,5 uur
 • Doelgroep: klanten die een abonnement hebben op Axon Close-UP
 • Deelname is gratis, onderdeel van het abonnement. Deze online trainingen worden met regelmaat gedurende het jaar aangeboden.
Inschrijven

Uitgebreide informatie

Deze trainingen zijn bedoeld voor gebruikers van diverse Axon platformen en worden gratis als onderdeel van het abonnement aangeboden.

Close-Up Customized – Gebruikerstraining

Haal meer uit marktdata en optimaliseer uw rapportages. Voor startende gebruikers, voor ervaren gebruikers en voor gebruikers die behoefte hebben aan een opfriscursus, organiseert Axon online Close-UP trainingen. Wat leert u?

CLOSE-UP basisfunctionaliteiten:

 • Ins en outs over het gebruik van meeteenheden en tijdsperiodes
 • Onderscheid maken tussen intra- en extramurale verkopen
 • Gebruik van rapportfilters ter verfijning van uw analyses
   Vastleggen van rapportages onder ‘favorieten’

CLOSE-UP advanced functionaliteiten:

 • Sales inzichten op basis van bedrijfsspecifieke markt- en rayondefinities
 • Maken en interpreteren van marktanalyses
 • Maatwerk in rapportages
 • Werken met bubble charts en maps
 • Interpreteren van trend- en groeianalyses
 • Inzicht in de ontwikkeling van marktaandelen, in tabel en grafiek

Deze training helpt u om zelfstandig een rapportage op te zetten, eigen marktdefinities te maken en moeiteloos een prognose aan een grafiek toe te voegen.

Inschrijven