Skip to main content

‟Axon Healthcare is een kennispartner en volgt de dagelijkse ontwikkelingen in de zorg en het onderliggende beleid op de voet.”

Hoe maken we ons geneesmiddelensysteem toekomstbestendig?

Hoe voldoen we aan de als maar toenemende zorgvraag in de context van het Integraal Zorgakkoord (IZA), de volumegroei te remmen en uitgaven te beheersen?

Axon Healthcare is een kennispartner en volgt de dagelijkse ontwikkelingen in de zorg en het onderliggende beleid op de voet. Voor een juiste bedrijfsstrategie is het cruciaal om qua actualiteit door de bomen het bos te zien en op basis van relevante inzichten beleid te kunnen vormgeven. Axon Healthcare draagt hier aan bij middels kennis en diensten.

Een abonnement op Axon News en/of Management Q-Update betekent ook dat u automatisch toegang heeft tot specifieke themabijeenkomsten die Axon Healthcare jaarlijks organiseert. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de ‘Day-after-Prinsjesdag’ om het zorgbeleid en miljoenennota te duiden, maar ook netwerkbijeenkomsten die we samen met business partners organiseren.

‟Het is niet enkel een nieuws-portal, maar ook een database die al meer dan 10 jaar is gevuld.”

Axon News

Op Axon News publiceert Axon dagelijks inzichtelijke nieuwsoverzichten, waarbij de redactie een selectie maakt van wat er in de media en door de verschillende relevante overheidsinstanties wordt gepubliceerd. Deze selectie helpt om door de bomen het bos te kunnen zien en iedere dag efficiënt en laagdrempelig de meest relevante beleids-, farmaceutische-, zorgcentra- en life science ontwikkelingen te volgen. Iedere dag ontvangt u een News alert, van waaruit direct door te klikken is naar het betreffende bericht. Het is ook mogelijk om persoonlijke filters in te stellen en het portal aan te passen aan specifiek gewenste thema’s.

Voorts publiceren we eigen achtergrond- en verdiepingsartikelen die actualiteit in context plaatsen.
Axon News bedient een breed lezerspubliek, van farmaceuten tot zorgverzekeraars, van ziekenhuizen tot groothandels en van belangenorganisaties tot aan medtech-spelers. Axon heeft als uitgangspunt hierbij om vanuit een onafhankelijke positie gefundeerd en genuanceerd te berichten. Niet kleuren maar duiden.

Het is niet enkel een nieuws-portal, maar ook een database die al bijna 15 jaar is gevuld. Dit maakt dat vanuit artikelen en berichten makkelijk door te linken is naar eerdere documenten of publicaties. En niet alleen op de PC toegankelijk, maar ook via de app (Android en OIS). Hierdoor is het makkelijk om onderweg of thuis op ieder gewenst moment toegang te hebben tot de laatste inzichten en relevante actualiteiten.

Er zijn verschillende abonnementsvormen beschikbaar.
Meer weten? Neem dan contact op met onze experts via 033-4502600.

‟In deze reguliere update brengen we de belangrijkste ontwikkelingen in het Nederlandse gezond­heids­zorgstelsel, genees­middelen­­beleid en de regelgeving in kaart.”

Management Quarterly Update

Axon brengt ieder kwartaal een managementrapportage uit. In deze reguliere Q-update brengen we de belangrijkste ontwikkelingen in het Nederlandse gezondheidszorgstelsel, geneesmiddelenbeleid en de regelgeving in kaart. In helder taalgebruik worden relevante gebeurtenissen in onderlinge samenhang beschreven, waarmee het rapport helpt om gefundeerd het grotere plaatje van een complexe markt te kunnen zien. Bij het verschijnen van iedere Q-update ontvangt u ook een uitnodiging voor de Webinar waarin we bondig de belangrijkste inzichten toelichten.

De Q-Update is zowel in het Nederlands als ook in het Engels beschikbaar. Daarmee is het een must-have om snel inzicht te krijgen in de Nederlandse markt en om te delen met het buitenlandse hoofdkantoor en Engelstalige collega’s.

Ieder rapport bevat ook uitgebreide bijlagen met overzichten van CHMP-adviezen, aanbevelingen van de Commissie BOM, financiële arrangementen (sluis), pakketadviezen vanuit het Zorginstituut en kerngetallen van de Nederlandse geneesmiddelenmarkt.

Het is ook mogelijk om op uw eigen locatie een Update-presentatie voor het Management Team of gehele organisatie te verzorgen. Meer weten? Neem dan contact op met onze experts via 033-4502600.