Skip to main content

Axon Academy – Wegwijs in het Nederlandse Zorglandschap

BRUG TUSSEN KENNIS, DATA & EDUCATIE

De geneesmiddelenvoorziening in Nederland blijft continu aan verandering onderhevig. Bestaande posities worden verlaten en nieuwe spelers treden toe. Hoe blijft u op de hoogte, hoe komt u in contact met opinieleiders en beleidsmakers en hoe pakken veranderingen in de praktijk uit. In Axon Academy verbinden wij kennis, data en informatie met relaties, klanten en andere stakeholders in health & life sciences om de sector te ondersteunen en versterken.

WAT HEEFT AXON ACADEMY U TE BIEDEN?

  • Axon-Bruggink Zorg & Farma netwerkbijeenkomsten: Een van de pijlers onder Academy wordt gevormd door de jaarlijkse serie Axon-Bruggink thema-netwerkbijeenkomsten over actuele onderwerpen in de zorg, toegespitst op de farmaceutische zorg in Nederland. Bijeenkomsten met een uitstekende naam in het veld waar jaarlijks meer dan 90 organisaties in de gezondheidszorg aan deelnemen. Het informele karakter, de openhartige opstelling van de forumleden en de interessante gemêleerde samenstelling van de deelnemersgroep staat garant voor interessante en interactieve gesprekken. Ook voor dit jaar is er weer een programma samengesteld dat gelegenheid biedt elkaar te ontmoeten, het netwerk weer te verstevigen en belangrijke ontwikkelingen in de Zorg en Farmasector met beleidsmakers, opinieleiders en ervaringsdeskundigen te bespreken. Een uitstekende gelegenheid voor u en uw medewerkers om over de eigen muren heen te kijken en deel te nemen aan een uiterst relevant netwerk.
  • Axon-IFR Farma Workshops: Sinds 1999 organiseert Axon-Bruggink onder de noemer Interactief Farmaceutisch Relatiemanagement (IFR) jaarlijks een cyclus van vijf farma workshops. Het betreft hier vijf interactieve middagen waarbij in een klein en gemêleerd gezelschap met telkens twee deskundige inleiders en onder leiding van de middagvoorzitter diepgaand gesproken wordt over belangrijke spelers in de farmakolom: de zorgverzekeraar, Zorginstituut Nederland (ZIN), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Nederlandse Zorgautoriteit, richtlijnontwikkelaars, medisch specialisten, de ziekenhuisorganisatie, de eerstelijnszorg, de openbare farmacie en de veranderende ziekenhuisfarmacie komen daarbij uitvoerig aan bod. De openhartige opstelling van de sprekers en de heterogene samenstelling van de deelnemers staan ook dit jaar weer garant voor goede, informatieve én inhoudelijke gesprekken. De basis wordt gevormd door een kernachtige inleiding door de twee deskundige gastsprekers waarna er in de vorm van een roundtable dialoog volop gelegenheid is dieper op de materie in te gaan. Deze bijeenkomsten kunnen beslist ook interessant zijn voor mensen uit uw organisatie.
  • Masterclasses: Axon Academy biedt masterclasses aan waarin dieper wordt ingegaan op complexe onderwerpen. Dit stelt professionals in staat om hun vaardigheden en kennis verder te ontwikkelen.
  • Netwerkbijeenkomsten: Axon Academy faciliteert netwerkmogelijkheden waar professionals uit de gezondheidszorg en life sciences elkaar kunnen ontmoeten, ideeën kunnen uitwisselen en samenwerkingen kunnen aangaan.
  • Ronde Tafelsessies: Deze bijeenkomsten brengen belanghebbenden samen om diepgaande discussies te voeren over specifieke onderwerpen. Het doel is om verschillende perspectieven te integreren en tot oplossingen te komen.
  • Trainingen: Praktische trainingen helpen deelnemers om specifieke vaardigheden aan te scherpen. Zo verzorgen we interactieve en laagdrempelige trainingen om u wegwijs te maken in de complexiteit van de Nederlandse gezondheidszorg. Van sessies rondom beleid en regelgeving of trainingen gericht op het optimaal kunnen werken met cijfers en rapportages, tot aan programma’s die in gaan op het stakeholder management proces of value based contracting in de driehoek farmaceut-groothandel-ziekenhuis. Al deze programma’s kennen een praktische insteek en een interactieve opzet.
  • Webinars: Via webinars kunnen deelnemers vanuit elke locatie toegang krijgen tot waardevolle kennis. Experts delen inzichten over actuele thema’s, onderzoek en trends in de sector.
  • Workshops: De Axon Academy organiseert interactieve workshops waarin professionals uit de gezondheidszorg en life sciences kunnen leren, discussiëren en hun expertise kunnen delen. Deze workshops behandelen uiteenlopende onderwerpen, van medische innovaties tot beleidskwesties.

Kortom, Axon Academy bevordert kennisdeling, strategische inzichten en professionele groei binnen de gezondheidszorg en life sciences. Door een brug te slaan tussen kennis, data en educatie, draagt Axon Academy bij aan het maken van onderbouwde keuzes en daarmee de toekomst voor de sector.

GRAAG TOT ZIENS IN AXON ACADEMY!

Axon verzorgt daarnaast in-company programma’s en alle soorten sessies op maat. Meer weten? Informeer naar de mogelijkheden.

Bekijk ons actuele programma