Skip to main content

Data is het nieuwe goud, echter data op zichzelf geeft nog geen inzicht. Data uit verschillende bronnen op een veilige manier combineren, structureren, controleren en verrijken is hierbij cruciaal. Juist nu is het belangrijk diepgaande inzichten te hebben, maar vaak ontbreekt het aan de juiste middelen, ervaring of tijd.

Dit is waar Axon u bij kan helpen, door onze domeinkennis van de geneesmiddelensector & gezondheidszorg in Nederland, gecombineerd met onze kennis van data architectuur, zoals bijvoorbeeld moderne Cloud architectuur (Microsoft Azure) en Business Intelligence tools (PowerBI, Close-UP). Hierbij is continuïteit in de informatievoorziening essentieel. Op basis van uw vraag zorgen we voor een juiste dashboard op maat oplossing en onderhouden deze ook, zodat de informatievoorziening structureel en up2date is. Hiervoor hebben we een aantal platformen zoals Close-Up en Contractmanagement, maar ook maatwerkoplossingen tot zelfs predictie en/of scenario modellen. We zorgen voor inzichten op maat met behulp van Software-as-a-Service (SaaS). Dit zorgt ervoor dat u geen software hoeft te installeren om toegang te hebben tot uw interactieve dashboards.

‟Axon combineert kwantitatieve & kwalitatieve data in

praktische en overzichtelijke dashboards en inzichten.”

CLOSE-UP DASHBOARD

Voor meer standaard management-, sales en marketing rapportages op basis van geneesmiddelen-marktdata is Close-UP al sinds jaar en dag de meest gebruikte tool in Nederland. Eenvoudig in gebruik, met veel flexibiliteit. De rapporten in Close-UP zijn tot stand gekomen op basis van onze expertise en best practices, en zijn direct relevant en toepasbaar door de gebruikers.

CONTRACTMANAGEMENT

Best practices op het gebied van contractbeheer, claimverwerking en controle van geldstromen staan centraal in de driehoek zorginstelling/leverancier-groothandel-farmaceut. Dit heeft geresulteerd in de Axon Contractmanagement dienstverlening. Een online applicatie om het gehele proces optimaal te organiseren, met daarnaast diverse mogelijkheden voor inzicht en rapportages. Bovendien voldoet deze applicatie aan (internationale) compliance eisen op het gebied van omgang met vertrouwelijke data. De zekerheid van het proces goed doorlopen, sluitende controle op contracten en verrekening van claims geeft grip en inzicht op het gehele contractmanagement.

We helpen organisaties waar nodig bij de inrichting van dit belangrijke proces en hieraan gerelateerde accountmanagement. Zo kunnen we u helpen overzicht te houden en inzicht te genereren in hoeverre gemaakte afspraken in de praktijk ook effectief zijn.

‟Data ontsluiten, structureren, integreren en visualiseren.

Dat is onze kracht.”

MAATWERK INZICHTEN

Naast onze standaard oplossingen bieden we ook maatwerk. Meestal om een helicopterview te realiseren, met oog voor de relevante details, rondom een specifiek thema of ziektebeeld.

Data ontsluiten, structureren, integreren en visualiseren. Dat is onze kracht. Voorbeelden hiervan zijn een omgeving voor Master Datamanagement rondom Accounts, een oplossing voor het doorrekenen van de WGP en het analyseren van specifieke markten ten behoeve van introductie van een nieuwe innovatie. Steeds vaker zien we hier een vorm van consultancy waarin we onze kennis- & datakant combineren.

SAMENWERKINGEN METEN

Meten is weten. Om de transformatie in de zorg te realiseren is samenwerking en vertrouwen cruciaal, maar hoe meet je een samenwerking? Dit kan door naast het meten van de resultaten van de samenwerking ook de kwaliteit van de samenwerking te meten.

​Dit draagt bij aan het onderling vertrouwen en daarmee aan de lange-termijn relatie. Daarmee is  het een kans om te differentiëren ten opzichte van andere  samenwerkingsverbanden, maar ook zeker het transparant en inzichtelijk maken van hoe de samenwerking gaat, wat zeker bij publiek-private samenwerkingen vaak extra aandacht vraagt. Axon heeft met de Axon Partnership Monitor een gevalideerde & objectieve praktische tool om samenwerkingen te meten. Deze geeft ook concrete handvatten voor verdere optimalisatie van de samenwerking.

Zie bijlage voor een korte procesbeschrijving.

PREDICTIE MODELLEN EN SCENARIO ANALYSES

Meten is weten. Om de transformatie in de zorg te realiseren is samenwerking en vertrouwen cruciaal, maar hoe meet je een samenwerking? Dit kan door naast het meten van de resultaten van de samenwerking ook de kwaliteit van de samenwerking te meten.

​Dit draagt bij aan het onderling vertrouwen en daarmee aan de lange-termijn relatie. Daarmee is  het een kans om te differentiëren ten opzichte van andere  samenwerkingsverbanden, maar ook zeker het transparant en inzichtelijk maken van hoe de samenwerking gaat, wat zeker bij publiek-private samenwerkingen vaak extra aandacht vraagt. Axon heeft een gevalideerde & objectieve praktische tool om samenwerkingen te meten. Deze geeft ook concrete handvatten voor verdere optimalisatie van de samenwerking.

Meer weten? Neem dan contact op met onze experts via 033-4502600.