Categorie

Overheid

Kuipers laat GVS-modernisering per 1 januari 2023 doorgaan

Door Overheid

In mei vorig jaar liet voormalig minister Van Ark weten dat de geplande GVS-modernisering zoals die gepland stond in die vorm moeilijk door kon gaan, met name omdat er veel vraagtekens rondom het vangnet ‘medische noodzaak’ waren. Wel zou ze alvast een alternatief voorstel voorbereiden, indien een nieuw kabinet de geplande modernisering (in aangepaste vorm) door wilde laten gaan. Zojuist heeft minister Kuipers zijn voornemen gedeeld om dit inderdaad te doen: per 1 januari 2023 wordt de GVS-modernisering definitief doorgevoerd, met een periodieke herberekening en financieel vangnet voor patiënten. Ook gaat de minister onderzoeken welke verzachtende maatregel hij kan instellen om beschikbaarheidsproblemen te voorkomen voor de groep geneesmiddelen aan de onderkant van de geneesmiddelenmarkt.

Lees meer

VWS-bewindspersonen zetten hoofdlijnen kabinetsperiode uit: focus op passende zorg

Door Overheid

Onlangs hebben de drie nieuwe VWS-bewindslieden hun agenda voor de komende regeerperiode bekendgemaakt. Hieruit blijkt dat een deel een continuering of uitbreiding is van het huidig beleid, soms gegoten in een ander jasje of naam. Een van de grote taken van het nieuwe kabinet is het afsluiten van een nieuw hoofdlijnenakkoord, nu Integraal Zorgakkoord genoemd. Ook de passende zorg, de concentratie van (acute) zorg, de verbreding van de sluis en het preventieakkoord staan op de rol.

Lees meer

Commissiedebat concentratie kinderhartchirurgie: Kuipers houdt vast aan twee centra, maar welke?

Door Overheid

Hartinterventies (operaties en katheterinterventies) bij kinderen en de interventies bij volwassenen met hoog-complexe aangeboren hartafwijkingen worden op termijn in twee van de huidige vier centra geconcentreerd. Hoewel het dossier al tientallen jaren loopt, is het voormalig minister De Jonge geweest die vlak voor Kerst de knoop heeft doorgehakt welke centra dit zouden moeten worden. Binnen de betrokken ziekenhuizen en in het publieke debat over dit besluit zijn de gemoederen intussen hoog opgelopen en het is de taak aan de nieuwe zorgminister, Ernst Kuipers, om het dossier zorgvuldig af te handelen en de gemoederen te bedaren. Hierin worden van hem antwoorden gevraagd op vragen omtrent de besluitvorming en het effect op de regio van deze ontwikkeling. Mogelijk brengt de aankomende NZa-impactanalyse enige rust in de situatie en biedt het lessen voor de toekomst, maar het kan ook zijn dat deze analyse leidt tot heroverweging van het huidige besluit.

Lees meer