Categorie

Achtergrond

Axon News Highlights (week 19 – 23 februari)

Door Achtergrond, Farma, MedTech

Voormalig minister Kuipers gaat aan de slag in Singapore, zorginstellingen belanden in de rode cijfers en nieuwe plannen zijn gemaakt voor de concentratie van kinderhartchirurgie. Ook ontwikkelt de MedTech wereld zich volop en wordt de kosteneffectiviteit van CAR T-celtherapie onder de loep genomen. Dit en andere highlights uit het Axon News leest u in ons wekelijkse overzicht. Veel leesplezier!

Lees meer

Nederland steunt voorstel Europese Commissie om MDR en IVDR snel aan te passen

Door Achtergrond, MedTech

Net als vorig jaar rond deze tijd heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend om aanpassingen door te voeren in de MDR en IVDR. Het gaat daarbij om drie zaken: Het aanpassen van overgangstermijnen van de IVDR voor bestaande IVDs; Een voorstel om de Europese database voor medische hulpmiddelen (Eudamed) geleidelijk uit te rollen; Een meldplicht voor fabrikanten in het geval van onderbreking van de levering van kritische hulpmiddelen. 
Om welke aanpassingen gaat het precies en wat is het standpunt van Nederland in deze kwestie?

Lees meer

Webinar NVTAG/VGE: Real-World Evidence voor nieuwe oncolytica, nu en in de toekomst

Door Achtergrond, Farma

Op woensdag 13 september heeft op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Technology Assessment in de Gezondheidszorg (NVTAG) in samenwerking met de Vereniging voor Gezondheidseconomie (VEG) een webinar plaatsgevonden met de titel “Oncolytica in the real world”. Met een centrale plaats voor Real-World Evidence (RWE) kwamen vragen aan de orde als: Wat is de behoefte rondom RWE en wat zijn de kansen en uitdagingen met betrekking tot RWE?

Lees meer

Gaat AI deuren openen voor medicijnontwikkeling op het vlak van unmet medical needs?

Door Achtergrond, MedTech

De farmaceutische industrie wordt regelmatig gevraagd om meer aandacht te hebben voor unmet medical needs (UMN) in plaats van zich te laten leiden door financiële prikkels. Medicijnontwikkeling gaat echter gepaard met hoge kosten en flinke risico’s waardoor dit een uitdaging is. Artificial Intelligence (AI) wordt steeds meer toegepast tijdens de verschillende onderdelen van geneesmiddelenonderzoek en lijkt bij te dragen aan de efficiëntie. Dit artikel gaat in op de vraag hoe AI-toepassingen geneesmiddelenonderzoek (kunnen) ondersteunen en of dit ook zal leiden tot het invullen van de door Kuipers’ geïdentificeerde “pharmaceutical gaps”.

Lees meer

Roep om meer sturing van overheid wegens druk op toegankelijkheid van zorg

Door Achtergrond

De toegankelijkheid van zorg in Nederland is een hot item. Door de vergrijzing, personeelsschaarste en de achterstanden die zijn opgelopen tijdens de COVID-pandemie staat de toegankelijkheid onder druk. De roep van het (zorg)veld voor sturing door de overheid neemt toe. Wat doet de overheid om de toegang tot zorg van goede kwaliteit te borgen, nu en in de toekomst? Dat laatste is momenteel moeilijk te beoordelen gezien het feit dat er een nieuw kabinet gaat komen en het de vraag is of de uitgezette lijn gaat worden doorgezet. Inzicht in de huidige uitgezette lijn kan echter wel worden gegeven.

Lees meer

Nederlands kabinet staat grotendeels positief tegenover wetsvoorstel Europese farmaherziening

Door Achtergrond

Nadat in april eindelijk het langverwachte Commissievoorstel over de herziening van de Europese farmaceutische wetgeving is gepubliceerd, is het kabinet met een reactie gekomen op het voorstel waarover de aankomende maanden dan wel jaren wordt onderhandeld. Hieruit blijkt dat de regering zich voor een groot deel kan vinden in het voorstel, wel zijn er nog enkele vragen over hoe sommige (financiële) prikkels eventueel kunnen gaan leiden tot hogere geneesmiddelenkosten. Ook zijn er twijfels over de lengte van eventuele exclusiviteit en (de kosten van) overdraagbare exclusiviteitsvouchers.

Lees meer

Uitvoeringsplan Green Deal Samen werken aan Duurzame Zorg; concreet en pittig

Door Achtergrond, MedTech

Op 4 november 2022 ondertekenden diverse brancheorganisaties, stelselpartijen en kennisorganisaties de ‘Green Deal Samen werken aan Duurzame Zorg’. Deze Green Deal bevat ambitieuze doelstellingen en afspraken om in 2050 een zorgstelsel en zorgsector met minimale impact op klimaat en milieu te bewerkstelligen. Sinds het tekenen van de Green Deal hebben de betrokken brancheorganisaties gewerkt aan uitvoeringsplannen waarmee zij de afspraken en doelstellingen uit de Green Deal willen verwezenlijken. Wat zijn de voornaamste uitgangspunten?

Lees meer

RIVM-onderzoek DNA-technologie: VWS aan zet voor visie en beleidsplan

Door Achtergrond, MedTech

Er zijn veel ontwikkelingen binnen de DNA-technologie. Zo wordt DNA al gebruikt om mensen te behandelen en om ziekten te voorkomen, maar het is nog niet duidelijk hoe DNA-technologie en ontwikkelingen daarin nog beter kunnen worden toegepast. Het RIVM heeft onderzoek gedaan dat als input moet dienen voor een visie en beleidsplan van VWS voor het gebruik van DNA-technologie. Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van dat onderzoek en wat speelt er momenteel bij de ontwikkeling van DNA-technologie?

Lees meer

De zorgkosten stijgen, is dat (g)een probleem?

Door Achtergrond

CBS heeft middels een nieuwe raming de collectieve zorgkosten op lange termijn in kaart gebracht. Feit is dat de collectieve zorguitgaven zullen blijven stijgen, maar dit is mogelijk minder problematisch dan het lijkt. Hoe kan dat?

Het CBS heeft onlangs de nieuwe raming ‘Zorguitgaven, ons een zorg?’ (pdf) gepubliceerd. Een titel die meteen de aandacht trekt en dat is niet onterecht. De stijgende zorgkosten worden eigenlijk altijd als een probleem gezien, maar de titel van het rapport doet anders vermoeden. Het CBS heeft de collectieve zorgkosten over de jaren heen vanuit een ander perspectief benaderd en ze tegen het bruto binnenlands product (bbp) afgezet. In dat licht lijken we (in Nederland) de stijgende zorguitgaven met z’n allen voorlopig nog (best makkelijk) op te kunnen vangen, aldus het CBS.

Lees meer