Skip to main content

Axon-Bruggink Zorg & Farma netwerkbijeenkomst, 14 mei 2024

Een van de pijlers onder Academy wordt gevormd door de jaarlijkse serie Axon-Bruggink thema-netwerkbijeenkomsten over actuele onderwerpen in de zorg, toegespitst op de farmaceutische zorg in Nederland.

Inmiddels hebben deze bijeenkomsten een uitstekende naam verworven in het veld en nemen jaarlijks meer dan 90 organisaties in de gezondheidszorg hieraan deel. Het informele karakter, de openhartige opstelling van de forumleden en de interessante gemêleerde samenstelling van de deelnemersgroep staat ieder jaar garant voor interessante en interactieve gesprekken.

Ook voor dit jaar is er weer een programma samengesteld dat gelegenheid biedt elkaar te ontmoeten, het netwerk weer te verstevigen en belangrijke ontwikkelingen in de Zorg en Farmasector met beleidsmakers, opinieleiders en ervaringsdeskundigen te bespreken. Een uitstekende gelegenheid voor u en uw medewerkers om over de eigen muren heen te kijken en deel te nemen aan een uiterst relevant netwerk.

Research & Development: Hoe aantrekkelijk is Nederland?

-Een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst vindt u op Axon News (uitsluitend voor abonnees)-

De sprekers en referenten praten ons deze middag bij vanuit verschillende invalshoeken, onder leiding van Hans Schikan. Want, hoe aantrekkelijk is Nederland eigenlijk voor R&D-activiteiten? Wat zijn de kansen en bedreigingen voor klinisch onderzoek in Nederland? En hoe belangrijk is R&D voor de Nederlandse economie? 

Deze bijeenkomst wordt gehost door J&J Innovative Medicine op het innovatieve Bio Science Park Leiden:

 • Datum:  Dinsdag 14 mei 2024
 • Tijd:  14:00-16:30 uur, waarna een afsluitende netwerkborrel
 • Locatie:  J&J Innovative Medicine, Biopartner 1 in Leiden

Over:

 • Kansen en bedreigingen voor klinisch onderzoek in Nederland
 • Academisch vs. Commercieel onderzoek – tegengesteld of elkaar versterkend?
 • Innovatieklimaat Nederland – hoe belangrijk is R&D voor de Nederlandse economie?
 • Is er een relatie tussen klinisch onderzoek en beschikbaarheid van geneesmiddelen?

Met medewerking van:

Michel van Agthoven Hoofd J&J Campus Nederland & Directeur Externe Betrekkingen (J&J Innovative Medicine Nederland)
Saskia van der Erf Managing Partner (SiRM)
Wiesje van der Flier Spreker, Wetenschappelijk Directeur (Alzheimer Centrum Amsterdam), Neuropsycholoog en Hoogleraar (Amsterdam UMC) – PRESENTATIE-PDF
Peter Gisberts Spreker, Managing Director U-TRIAL & THINC (UMC Utrecht) – PRESENTATIE-PDF
Ilse van Hensbeek Medisch Directeur (AstraZeneca)
Chris de Jonghe Spreker, Valorization director (Oncode)
Jos Kosterink Hoogleraar Ziekenhuis- en Klinische Farmacie, Hoofd afdeling Klinische Farmacie & Farmacologie (UMC Groningen)
Jeroen Krüter Spreker, Projectmanager (NFIA, RVO) – PRESENTATIE-PDF
Hein Ludlage Spreker, Clinical Scientist (J&J Innovative Medicine) – PRESENTATIE-PDF
Henk Jan Out Voormalig hoofd klinische ontwikkeling (Organon); Schrijver van “Leve het Geneesmiddel!”
Bart Scheerder Business developer data driven innovation (UMC Groningen Innovation Center), President (Dutch Clinical Research Foundation)
Trudy Straetemans Associate Professor en Onderzoeker ATMPs (UMC Utrecht)
Annemiek Verkamman Directeur (HollandBIO)
Benien Vingerhoed Directeur (FAST)
Ronald de Wit Spreker, Internist-oncoloog (Erasmus MC), Oprichter (Stichting DUOS) – PRESENTATIE-PDF
Hans Schikan Gespreksleider, Lid Topteam Life Sciences and Health (Health Holland), Bestuurslid (Organon Benelux, Pharvaris, Microbiotica)

 

 


Overige data 2024:

 • 14 mei – Research & Development: Hoe aantrekkelijk is Nederland?
 • 18 juni – Passende Datapraktijken: Data-schaamte of Data-trots?
 • 10 september – Pakketbeheer + HTA binnen het Integraal Zorgakkoord, waar staan we nu?
 • 15 oktober – Artificiële Intelligentie in de Zorg
 • 11 november – Nieuw kabinet: Woordvoerders zorg in gesprek met de koepelorganisaties
 • 26 november – Twee jaar IZA: waar staan we nu?

Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Axon-Bruggink programma 2024