Skip to main content

Axon-Bruggink Zorg & Farma netwerkbijeenkomst, 26 november 2024

Een van de pijlers onder Academy wordt gevormd door de jaarlijkse serie Axon-Bruggink thema-netwerkbijeenkomsten over actuele onderwerpen in de zorg, toegespitst op de farmaceutische zorg in Nederland.

Inmiddels hebben deze bijeenkomsten een uitstekende naam verworven in het veld en nemen jaarlijks meer dan 90 organisaties in de gezondheidszorg hieraan deel. Het informele karakter, de openhartige opstelling van de forumleden en de interessante gemêleerde samenstelling van de deelnemersgroep staat ieder jaar garant voor interessante en interactieve gesprekken.

Ook voor dit jaar is er weer een programma samengesteld dat gelegenheid biedt elkaar te ontmoeten, het netwerk weer te verstevigen en belangrijke ontwikkelingen in de Zorg en Farmasector met beleidsmakers, opinieleiders en ervaringsdeskundigen te bespreken. Een uitstekende gelegenheid voor u en uw medewerkers om over de eigen muren heen te kijken en deel te nemen aan een uiterst relevant netwerk.

Twee jaar IZA: waar staan we nu?

 • Datum:  Dinsdag 26 november 2024
 • Tijd:  14:00-16:30 uur, waarna een afsluitende netwerkborrel
 • Locatie:  Novartis, Amsterdam

Over:

 • Wat is de stand van zaken na 2 jaar “Samen werken aan gezonde zorg”?
 • Nieuw kabinet: hebben nieuwe beleidslijnen invloed op IZA?
 • Wat betekent dit voor de werkagenda’s van betrokken stakeholders?
 • Hoe gaat het met de doelstellingen: wordt zorg kwalitatief beter, toegankelijker en betaalbaarder?
 • Leidt IZA tot maatregelen die de administratieve lasten verminderen?

Met medewerking van:

Wout Adema Directeur Zorg (Zorgverzekeraars Nederland)
Michel van Agthoven Directeur Externe Betrekkingen (J&J Innovative Medicine)
Bart Broers Directeur Zorg (ACM)
Friso de Jong Policy Manager (VGZ)
Fabrice Martens Cardioloog en Hoogleraar Preventieve Cardiologie (Amsterdam UMC)
Jacquelien Noordhoek Directeur (Nederlandse CF Stichting)
Cor Oosterwijk Directeur (VSOP)
Sjoerd Repping Hoogleraar Zinnige Zorg (Amsterdam UMC), Programmavoorzitter (ZE&GG)
Peter van der Voort Voorzitter IC (UMC Groningen)
Michel Dutrée Gespreksleider, Directeur (Assistis), Bestuurslid (Dicoon, Betonhuis, Bravis ziekenhuis)

Overige data 2024:

 • 14 mei – Research & Development: Hoe aantrekkelijk is Nederland?
 • 18 juni – Passende Datapraktijken: van Data-schaamte naar Data-trots?
 • 10 september – Pakketbeheer + HTA binnen het Integraal Zorgakkoord, waar staan we nu?
 • 15 oktober – Artificiële Intelligentie in de Zorg
 • 26 november – Twee jaar IZA: waar staan we nu?

Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Axon-Bruggink programma 2024