Skip to main content

Axon-Bruggink Zorg & Farma netwerkbijeenkomst, 15 oktober 2024

Een van de pijlers onder Academy wordt gevormd door de jaarlijkse serie Axon-Bruggink thema-netwerkbijeenkomsten over actuele onderwerpen in de zorg, toegespitst op de farmaceutische zorg in Nederland.

Inmiddels hebben deze bijeenkomsten een uitstekende naam verworven in het veld en nemen jaarlijks meer dan 90 organisaties in de gezondheidszorg hieraan deel. Het informele karakter, de openhartige opstelling van de forumleden en de interessante gemêleerde samenstelling van de deelnemersgroep staat ieder jaar garant voor interessante en interactieve gesprekken.

Ook voor dit jaar is er weer een programma samengesteld dat gelegenheid biedt elkaar te ontmoeten, het netwerk weer te verstevigen en belangrijke ontwikkelingen in de Zorg en Farmasector met beleidsmakers, opinieleiders en ervaringsdeskundigen te bespreken. Een uitstekende gelegenheid voor u en uw medewerkers om over de eigen muren heen te kijken en deel te nemen aan een uiterst relevant netwerk.

Artificiële Intelligentie in de Zorg

 • Datum:  Dinsdag 15 oktober 2024
 • Tijd:  14:00-16:30 uur, waarna een afsluitende netwerkborrel
 • Locatie:  Zorginstituut Nederland, Diemen

Over:

 • Welke kansen en risico’s zien we voor AI in Zorg&Farma?
 • Wat zijn de beoordelingscriteria waar een AI-oplossing aan moet voldoen om ingezet te kunnen worden?
 • Traditionele besluitvorming vs. medische inzet van AI – Het verschil in hoe een beslissing tot stand komt
 • Hoe verandert de rol van artsen door de inzet van AI?
 • Hoe kijken zorgverzekeraars aan tegen AI inzet in Zorg&Farma?

Met medewerking van:

Dionne Annink  Corporate Counsel (Brabers) 
Marieke van Buchem  Innovatie Manager AI CAIRElab (LUMC) 
Tjerk Heijmens Visser  Strategist Digital Innovation (CZ) 
Kicky van Leeuwen  Oprichter AIforRadiology,
Ambassador and Technical Expert (Scarlet)
 
Hans Paalvast  Programmamanager Regie op Registers (Dure) Geneesmiddelen
(ZiNL)
 
Egge van der Poel  Data scientist, Docent (Erasmus Centrum voor Zorgbestuur),
Executive Professor (TIAS)
 
Steven Schalekamp  Radioloog (Radboud UMC) 
Bart Scheerder  Business developer data driven innovation (UMC Groningen);
President (Dutch Clinical Research Foundation)
 
Peter van der Spek  Hoogleraar Klinische Bioinformatica (Erasmus MC) 
Marco Spruit  Hoogleraar Geavanceerde Datawetenschap in Populatiegerichte Zorg
(Universiteit Leiden)
 
Pieter Jeekel  Gespreksleider, Voorzitter Werkgroep Gezondheid en Zorg (NLAIC),
Directeur (Evodoc)
 

 


Overige data 2024:

 • 14 mei – Research & Development: Hoe aantrekkelijk is Nederland?
 • 18 juni – Passende Datapraktijken: Data-schaamte of Data-trots?
 • 10 september – Pakketbeheer + HTA binnen het Integraal Zorgakkoord, waar staan we nu?
 • 15 oktober – Artificiële Intelligentie in de Zorg
 • 11 november – Nieuw kabinet: Woordvoerders zorg in gesprek met de koepelorganisaties
 • 26 november – Twee jaar IZA: waar staan we nu?

Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Axon-Bruggink programma 2024