Skip to main content

Axon-Bruggink Zorg & Farma netwerkbijeenkomst, 10 september 2024

Een van de pijlers onder Academy wordt gevormd door de jaarlijkse serie Axon-Bruggink thema-netwerkbijeenkomsten over actuele onderwerpen in de zorg, toegespitst op de farmaceutische zorg in Nederland.

Inmiddels hebben deze bijeenkomsten een uitstekende naam verworven in het veld en nemen jaarlijks meer dan 90 organisaties in de gezondheidszorg hieraan deel. Het informele karakter, de openhartige opstelling van de forumleden en de interessante gemêleerde samenstelling van de deelnemersgroep staat ieder jaar garant voor interessante en interactieve gesprekken.

Ook voor dit jaar is er weer een programma samengesteld dat gelegenheid biedt elkaar te ontmoeten, het netwerk weer te verstevigen en belangrijke ontwikkelingen in de Zorg en Farmasector met beleidsmakers, opinieleiders en ervaringsdeskundigen te bespreken. Een uitstekende gelegenheid voor u en uw medewerkers om over de eigen muren heen te kijken en deel te nemen aan een uiterst relevant netwerk.

Pakketbeheer + HTA binnen het integraal Zorgakkoord, waar staan we nu?

 • Datum:  Dinsdag 10 september 2024
 • Tijd:  14:00-16:30 uur, waarna een afsluitende netwerkborrel
 • Locatie:  ONVZ, Houten

Over:

 • Wat zijn de gevolgen van IZA voor toelating nieuwe geneesmiddelen?
 • Wat zijn de verwachte implicaties van EU Health Technology Assessment (HTA) per 2025 op pakketbeheer in Nederland?
 • Gaan andere factoren dan (kosten)effectiviteit een grotere rol spelen in pakketbeheer?
 • Wat zijn de gevolgen van de verandering in de sluiscriteria van juli 2023?
 • Wat is de rol van patiënten bij pakketbeheer?

Met medewerking van:

Guido van der Boom Manager Geneesmiddelenbeleid (VIG)
Wim Goettsch Hoogleraar HTA (Universiteit Utrecht)
Ulrike Jacobi Director Patient Access (Amgen)
Huib Kooijman Adviseur (Finitor), Voormalig Adviseur Toekomstbestendig Pakketbeheer (ZiNL)
Floris Logman Adviserend Apotheker MSZ (Menzis)
Maarten Loof Programmamanager Dure Geneesmiddelen (ZN)
Valesca Retel Hoogleraar Translational HTA in Oncologie (Erasmus Universiteit), Hoofd HTA (NKI-AVL)
Gabe Sonke Bijzonder Hoogleraar Klinische Oncologie (NKI-AVL), Lid (CGB)
Lonneke Timmers Expert, Secretary Scientific Advisory Board (WAR)
Angelique Weel Reumatoloog (Maasstad), Hoogleraar Health Policy & Management (Erasmus Universiteit)
Hans Westgeest Internist-oncoloog (Amphia), Medisch Coördinator (EMBRAZE)
Koos van der Hoeven Gespreksleider, Emeritus Hoogleraar Internist-oncoloog (LUMC), Voorzitter (OncoMid)

Overige data 2024:

 • 14 mei – Research & Development: Hoe aantrekkelijk is Nederland?
 • 18 juni – Passende Datapraktijken: van Data-schaamte naar Data-trots?
 • 10 september – Pakketbeheer + HTA binnen het Integraal Zorgakkoord, waar staan we nu?
 • 15 oktober – Artificiële Intelligentie in de Zorg
 • 26 november – Twee jaar IZA: waar staan we nu?

Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Axon-Bruggink programma 2024