Skip to main content

Axon-Bruggink IFR farma workshop, 7 november 2024

De geneesmiddelenvoorziening in Nederland blijft continue aan verandering onderhevig. Bestaande posities worden verlaten en nieuwe spelers treden toe. Hoe blijft u op de hoogte, hoe komt u in contact met opinieleiders en beleidsmakers en hoe pakken veranderingen in de praktijk uit.

Sinds 1999 organiseert Axon-Bruggink onder de noemer Interactief Farmaceutisch Relatiemanagement (IFR) jaarlijks een cyclus van vijf farma workshops.

Het betreft hier vijf interactieve middagen waarbij in een klein en gemêleerd gezelschap met telkens twee deskundige inleiders en onder leiding van de middagvoorzitter diepgaand gesproken wordt over belangrijke spelers in de farmakolom. De zorgverzekeraar, ZIN, VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit, richtlijnontwikkelaars, medisch specialisten, de ziekenhuisorganisatie, de eerstelijnszorg, de openbare farmacie en de veranderende ziekenhuisfarmacie zullen uitvoerig aan bod komen. De openhartige opstelling van de sprekers en de heterogene samenstelling van de deelnemers staan iedere jaargang weer garant voor goede, informatieve én inhoudelijke gesprekken.

DE VIERDE WORKSHOP IN DEZE REEKS STAAT GEPLAND OP:

  • Datum:  Vrijdag 7 november 2024
  • Sprekers: Linda Daniels-van Saase (Manager Medisch-specialistische zorg, Patiëntenfederatie), Gabe Sonke (Internist-oncoloog, Bijzonder hoogleraar, NKI-AVL; lid, CBG)
  • Start:  12:30 uur, met een eenvoudige inlooplunch
  • Eind: 16:15 uur, waarna een afsluitende netwerkborrel
  • Locatie: informatie volgt – De sessies worden centraal in het land -op wisselende locaties- georganiseerd.

De basis wordt gevormd door een kernachtige inleiding door de twee deskundige gastsprekers waarna er in de vorm van een roundtable dialoog volop gelegenheid is dieper op de materie in te gaan. De belangrijkste meerwaarde van deze workshop t.o.v. de meer traditionele congresvormen is dus vooral gelegen in:​

  • Het maximaal aantal deelnemers 26, dus veel interactie en ruimte voor individuele vragen en ervaringen een uitgelezen kans om uw netwerk verder uit te breiden.
  • Meer tijd voor de onderwerpen, dus meer diepgang, achtergronden en inzichten.
  • Geen dichtgetimmerd programma maar ruimte voor actuele ontwikkelingen en behoefte deelnemers.
  • Geen abstracte bespiegelingen maar relevante verhalen en ervaringen van andere partijen uit uw sector.

Het programma van 2024 is inmiddels voltekend! Geïnteresseerden nodigen wij echter uit om contact met ons op te nemen voor de mogelijkheden en tarieven waar het deelname aan de individuele IFR-bijeenkomsten betreft. Het komt voor dat deelnemers onverhoopt verhinderd zijn waardoor er extra deelnameplaatsen beschikbaar komen.


Overige data 2024:

Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Contact