Skip to main content

Farma workshop

Jaarverslagen van Ziekenhuizen lezen

Kennis en vaardigheden om jaarverslagen van ziekenhuizen te lezen, begrijpen, beoordelen en efficiënt te gebruiken

Graag nodigen we u uit voor deze door Axon Healthcare georganiseerde workshop met als thema ‘Jaarverslagen van Ziekenhuizen lezen’.

Jaarverslagen van ziekenhuizen zijn waardevolle documenten die inzicht geven in de prestaties, financiële gezondheid en strategische richting van een ziekenhuis. Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met de belangrijkste aspecten van de jaarverslagen: Hoe ze te lezen, op waarde te beoordelen en hoe er uw voordeel mee te doen in uw werk.

We verkennen met elkaar de belangrijkste onderdelen met betrekking tot:

 • Inhoud: overzicht van de prestaties, activiteiten en financiële situatie van een ziekenhuis gedurende een jaar, plus informatie over de missie, visie, strategie, doelen en werkmethoden van het ziekenhuis.
 • Doel: Verantwoording afleggen aan stakeholders, zoals aandeelhouders, subsidieverstrekkers, klanten en personeel en het geeft inzicht in de prestaties en ontwikkelingen van het ziekenhuis.

Wat vertelt het jaarverslag u?

Het jaarverslag is in feite een beknopte samenvatting van de belangrijkste zaken die het afgelopen jaar gespeeld hebben, de resultaten en de plannen voor de komende jaren.

 • Het biedt inzicht in de missie, visie, doelen en strategie van het ziekenhuis – Waar wil het ziekenhuis naartoe in toekomst?
 • Informatie over de ziekenhuisbestuur – Wie zijn belangrijke spelers binnen het ziekenhuis?
 • Overzicht van behaalde bestuurlijke, organisatorische en financiële resultaten – Hoe ziet het financiële plaatje eruit?
 • Vooruitblik op de toekomstplannen – Wat wil het ziekenhuis bereiken?

Kengetallen en KPI’s :

Bij het lezen van financiële jaarverslagen van ziekenhuizen zijn verschillende kengetallen en KPI’s (Key Performance Indicators) van belang. Deze indicatoren helpen bij het beoordelen van de financiële gezondheid en prestaties van een ziekenhuis. Het begrijpen van kengetallen en KPI’s is van groot belang. Deze cijfers helpen bij het evalueren van de prestaties van een ziekenhuis. Als professional helpt deze kennis je beter aan te sluiten bij de agenda van zorgorganisaties. Het verhoogt je effectiviteit en efficiëntie in het werken met zorginstellingen.

De belangrijkste kengetallen & KPI’s zijn:

 • Liquiditeitsratio: kan het ziekenhuis aan zijn kortetermijnverplichtingen voldoen?
 • Solvabiliteitsratio: verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen.
 • Winstmarge: uitgedrukt in winstpercentage ten opzichte van de totale omzet.
 • Werkkapitaal: het verschil tussen vlottende activa en kortlopende schulden. Een positief werkkapitaal is gunstig.

Daarnaast kijken we naar KPI’s als omzet per bed, kosten per patiënt, bezettingsgraad, gemiddelde verblijfsduur, kosten per DBC-product en kosten per specialist.

Het begrijpen van kengetallen en KPI’s is van groot belang. Deze cijfers helpen bij het evalueren van de prestaties van een ziekenhuis. Als professional helpt deze kennis je beter aan te sluiten bij de agenda van zorgorganisaties. Het verhoogt je effectiviteit en efficiëntie in het werken met zorginstellingen.

We hopen je binnenkort te mogen begroeten voor een mooi programma!


Praktische informatie

 • Datum: Donderdag 5 september 2024
 • Tijd: 13:00-17:00 uur
 • Locatie: Axon Healthcare, De Brand 10-19 in Amersfoort
 • Deelnamekosten: € 595,- p.p. ex btw
 • Doelgroep: Dit programma is primair ontwikkeld voor medewerkers van Farma en MedTech bedrijven (bijvoorbeeld (Key) Accountmanagement, Strategic Partnership Management, Marketing en Market Access, Sales Directors, External Affairs, Business Unit Managers).

Sessies vinden klassikaal plaats in groepen van maximaal 8 personen.

Incompany sessie, met eigen team? Dat kan natuurlijk ook!
Voor meer informatie, neem contact op via T 033-4502600, of stuur een berichtje naar info@axonhealthcare.nl

Inschrijven