Skip to main content

EXTRA! Axon-Bruggink bijeenkomst, 3 oktober 2024

Een van de pijlers onder Academy wordt gevormd door de jaarlijkse serie Axon-Bruggink thema-netwerkbijeenkomsten over actuele onderwerpen in de zorg, toegespitst op de farmaceutische zorg in Nederland.

Op donderdag 3 oktober a.s. organiseren we een EXTRA Axon-Bruggink bijeenkomst. Na verplichte aanmelding via het inschrijfformulier kunt u deze bijeenkomst kosteloos bijwonen.
Let op: vol is vol! 
 

De Steen in de Vijver; hoe maken we het Inkoopproces van Geneesmiddelen transparanter?

Over:

Het proces van inkopen en kostenevaluatie van geneesmiddelen in Nederland is ondoorzichtig en complex, wat leidt tot onzekerheid en wantrouwen bij patiënten en leveranciers. Na een positieve beoordeling door de EMA over de werking en veiligheid van een geneesmiddel, begint in Nederland een langdurig en gefragmenteerd proces van prijsbepaling. Dit omvat beoordelingen door het Zorginstituut, prijsonderhandelingen door het Bureau Financiële Arrangementen Geneesmiddelen en zorgverzekeraars, en uiteindelijk individuele onderhandelingen door de zeven ziekenhuis inkoopgroepen. Al deze onderhandelingen kosten bij elkaar veel tijd en middelen, en versterken het gevoel van onduidelijkheid. 

Er is een brede oproep voor meer openheid in de prijsonderhandelingen, zoals recent bepleit in het Financieel Dagblad door prof. dr. Adam Cohen. Transparantie van bedrijven, overheid, zorgverzekeraars en inkoopgroepen is noodzakelijk om de gezondheidseffecten beter te evalueren en inzicht te geven in prijsontwikkeling en inkoopkeuzes. 

Om een duurzamer systeem te realiseren, moeten alle betrokken partijen samenwerken en overgaan van wantrouwen en onduidelijkheid naar vertrouwen en transparantie. Tijdens deze Axon-Bruggink bijeenkomst zullen alle betrokken partijen worden uitgenodigd om te discussiëren over manieren om samen meer openheid te creëren en tot betere samenwerking te komen. 

Dit probleem raakt alle betrokken stakeholders, zoals overheid (VWS, ACM, NZa), patiënten(organisaties), artsen, ziekenhuisapothekers, verzekeraars en de geneesmiddelenbedrijven. Alle relevante partijen zullen dan ook vertegenwoordigd zijn in de zaal.  

Met medewerking van:

Peter Roos, Programmamanager Dure Geneesmiddelen bij de NFU, zal deze middag modereren. Wij zijn verheugd dat de volgende sprekers aanwezig zijn om hun inzichten op dit complexe probleem te delen. Overige forumleden worden later aangekondigd.

  • Prof. dr. Adam Cohen, Emeritus Hoogleraar Klinische Farmacologie aan de Universiteit Leiden en Algemeen Bestuurder van het Centre for Human Drug Research 
  • Maarten Loof, Programmamanager Dure Geneesmiddelen bij Zorgverzekeraars Nederland 
  • Prof. dr. Mark Kramer, Voorzitter van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen 
  • Cristina Guerrero Paez, Directeur van de Borstkankervereniging Nederland/Oncogen

Axon-Bruggink – serie 2024:

  • 14 mei – Research & Development: Hoe aantrekkelijk is Nederland?
  • 18 juni – Passende Datapraktijken: Data-schaamte of Data-trots?
  • 10 september – Pakketbeheer + HTA binnen het Integraal Zorgakkoord, waar staan we nu?
  • 15 oktober – Artificiële Intelligentie in de Zorg
  • 11 november – Nieuw kabinet: Woordvoerders zorg in gesprek met de koepelorganisaties
  • 26 november – Twee jaar IZA: waar staan we nu?

Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie.