Skip to main content

Axon-Bruggink Zorg & Farma netwerkbijeenkomst, 11 november 2024Let op: De bijeenkomst van maandag 11 maart 2024 is in verband met de beperkte beschikbaarheid van de Kamerleden verplaatst naar maandag 11 november 2024
.

Een van de pijlers onder Academy wordt gevormd door de jaarlijkse serie Axon-Bruggink thema-netwerkbijeenkomsten over actuele onderwerpen in de zorg, toegespitst op de farmaceutische zorg in Nederland.

Inmiddels hebben deze bijeenkomsten een uitstekende naam verworven in het veld en nemen jaarlijks meer dan 90 organisaties in de gezondheidszorg hieraan deel. Het informele karakter, de openhartige opstelling van de forumleden en de interessante gemêleerde samenstelling van de deelnemersgroep staat ieder jaar garant voor interessante en interactieve gesprekken.

Ook voor dit jaar is er weer een programma samengesteld dat gelegenheid biedt elkaar te ontmoeten, het netwerk weer te verstevigen en belangrijke ontwikkelingen in de Zorg en Farmasector met beleidsmakers, opinieleiders en ervaringsdeskundigen te bespreken. Een uitstekende gelegenheid voor u en uw medewerkers om over de eigen muren heen te kijken en deel te nemen aan een uiterst relevant netwerk.

Nieuw kabinet: Woordvoerders zorg in gesprek met de koepelorganisaties

 • Datum:  Maandag 11 november 2024
 • Tijd:  14:00-16:30 uur, waarna een afsluitende netwerkborrel
 • Locatie:  Nieuwspoort, Den Haag

Over:

 • Kennismaking met de woordvoerders: wat worden de prioriteiten de komende kabinetsperiode?
 • De zorg in de verkiezingsprogramma’s, formatie en wat zijn de verwachtingen ten aanzien van toekomstig beleid?
 • Hoe de zorg toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden?

Met medewerking van:

Woordvoerders zorg PVV, VVD, GL-PvdA, NSC, D66, BBB
Wouter Kniest Senior Adviseur Public Affairs (Zorgverzekeraars Nederland)
Veronique Esman Directeur (Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen)
Mark Kramer Voorzitter (Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen)
Koen Venekamp Gespreksleider, Lead Government Affairs & Policy Netherlands (J&J Innovative Medicine)

 


Overige data 2024:

 • 14 mei – Research & Development: Hoe aantrekkelijk is Nederland?
 • 18 juni – Passende Datapraktijken: Data-schaamte of Data-trots?
 • 10 september – Pakketbeheer + HTA binnen het Integraal Zorgakkoord, waar staan we nu?
 • 15 oktober – Artificiële Intelligentie in de Zorg
 • 11 november – Nieuw kabinet: Woordvoerders zorg in gesprek met de koepelorganisaties
 • 26 november – Twee jaar IZA: waar staan we nu?

Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Axon-Bruggink programma 2024