Skip to main content

 

Mis niets, meld je aan voor een Axon News abonnement!

Meld je nu aan voor een Axon News (proef)abonnement en je wordt 3 weken lang dagelijks op de hoogte gehouden van de belangrijkste zorgactualiteiten met alle verdiepingsartikelen van de redactie, het actuele farmanieuws, algemeen zorgnieuws, medtech- en ziekenhuisnieuws. Daarnaast ontvang je dagelijks de ‘Axon News Alert’.


De NZa en het IGJ zijn twee van de negen autoriteiten die hebben meegewerkt aan de oprichting van een ‘Huis voor Klokkenluiders’ om klokkenluiders extra bescherming te geven. Belangrijk farmanieuws van afgelopen week was de langverwachte stemming van het Europees Parlement over de Europese geneesmiddelenwetgeving. Voorts heeft een federale rechtbank de schikking tussen Philips, het Amerikaanse ministerie van Justitie en de FDA bekrachtigd over het apneuschandaal. Dit en andere highlights uit het Axon News leest u in ons wekelijkse overzicht. Veel leesplezier!

Algemeen

Nederland kocht in 2020 en 2021 102 miljoen coronavaccins voor €1,8 miljard, exclusief EU-uitgaven en vaccinatiekosten. Dat laat onderzoek van de Algemene Rekenkamer zien. Het onderzoek naar de aankoop van de vaccins reconstrueert onderhandelingen, beoordeelt publieke belangen en efficiëntie, niet veiligheid. Het rapport biedt inzicht in de aanpak en uitkomsten van de vaccinaankoop, met aandacht voor Nederlandse invloed en naleving van publieke belangen. Het ministerie van VWS handelde overwegend goed, was actief in EU-onderhandelingen en had oog voor publieke doelen.

De Nierstichting en de Nierpatiënten Vereniging Nederland roepen het nieuwe kabinet op om nierschade serieus te nemen, aangezien 1,7 miljoen Nederlanders hiermee te maken hebben en dit aantal stijgt. Ze vragen om aandacht voor preventie, vroegtijdige opsporing en behandeling, evenals het bestrijden van risicofactoren zoals diabetes en hoge bloeddruk. Investeringen in kennis en innovatie, met name in Life Sciences & Health, zijn cruciaal voor het ontwikkelen van oplossingen. Ook pleiten ze voor meer bestaanszekerheid voor chronisch zieken. Zelfs milde nierschade kan ernstige gevolgen hebben, waaronder een verhoogd risico op hartfalen en vroegtijdig overlijden. 

De NZa en IGJ tekenden samen met zeven andere autoriteiten een protocol voor betere bescherming van klokkenluiders. Het ‘Huis voor Klokkenluiders’ biedt advies bij vermoedens van misstanden. Dit om te voorkomen dat klokkenluiders niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Het Huis coördineert en faciliteert binnen het netwerk van autoriteiten en rapporteert jaarlijks aan het ministerie van Binnenlandse Zaken over klokkenluiderszaken. Dit initiatief beoogt de integriteit te waarborgen en moedigt een cultuur van openheid en verantwoording aan binnen organisaties.

Farma

Afgelopen week stemde het Europees Parlement over de Europese geneesmiddelenwetgeving. De maatregelen beogen de veiligheid, efficiëntie, en kwaliteit van geneesmiddelen te waarborgen, innovatie te stimuleren, en de toegang tot geneesmiddelen te verbeteren. De voorgestelde maatregelen omvatten onder meer een minimale periode van zeven en een half jaar voor gegevensbescherming na marktgoedkeuring (was acht jaar), extra bescherming voor bedrijven die geneesmiddelen ontwikkelen voor onvervulde medische behoeften, en maatregelen ter bestrijding van antimicrobiële resistentie. Het Parlement zal verdere behandeling door het nieuwe Parlement na de verkiezingen in juni afwachten. Volgens de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) bieden de aangenomen amendementen ‘een voorzichtige stap in goede richting’.

 

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBGonderzoekt klachten na gebruik van de inhalator met beclometason en formoterol van fabrikant Viatris, gemeld via Bijwerkingencentrum Lareb. Klachten omvatten hoestbuien direct na gebruik. Het CBG werkt samen met het Europese netwerk om de oorzaak te achterhalen. Beclometason/formoterol behandelt astma en COPD door ontstekingen te remmen en de luchtwegen te verwijden. Klachten zijn gemeld bij patiënten die zijn overgestapt van het merk Foster naar Viatris. Het onderzoek omvat vragen aan de fabrikant, waarvan de antwoorden deze maand worden verwacht voor zorgvuldige beoordeling.

Zorgprofessionals mogen blijvend online medicatie voorschrijven, zelfs zonder fysiek contact met patiënten, dankzij een wetsvoorstel in voorbereiding. Deze regeling, gestart tijdens de coronacrisis, wordt mogelijk permanent. Voorwaarden zijn dat voorschrijvers toegang hebben tot medicatiegegevens en verbonden zijn aan een organisatie met onderzoeksfaciliteiten. De KNMG heeft hieraan bijgedragen en het voorstel is begin dit jaar goedgekeurd. De aanpassing van artikel 67 van de Geneesmiddelenwet, die dit regelt, kan tot een jaar duren. Verpleegkundig specialisten en andere zorgverleners verwelkomen deze ontwikkeling als een praktische oplossing die hun werklast verlicht en zorg toegankelijker maakt.

MedTech

De Franse overheidsorganisatie CEA onthulde ’s werelds krachtigste MRI-scanner, genaamd Iseult, met een magnetische veldsterkte van 11,7 tesla. Deze scanner biedt een ongekende precisie in het afbeelden van menselijke hersenen, cruciaal voor studies naar Alzheimer en Parkinson. De resolutie van 0,2 millimeter overtreft reguliere scanners aanzienlijk. Nederland werkt aan een 14 tesla MRI-scanner via het DYNAMIC-project, geleid door onder andere Amsterdam UMC en LUMC. Deze scanners beloven nieuwe onderzoeksmogelijkheden voor wetenschappers in Nederland, met een focus op ziektemechanismen door het hele lichaam.

Een federale rechtbank heeft de schikking tussen Philips, het Amerikaanse ministerie van Justitie en de FDA bekrachtigd over het apneuschandaal. Philips moet onafhankelijke experts inschakelen om testprocedures te evalueren op Amerikaanse productielocaties. In juni 2021 ontstond er een probleem met Philips-apparaten voor slaapapneu door loslatende deeltjes isolerend schuim, met gezondheidsrisico’s voor patiënten. Als onderdeel van de schikking mag Philips voorlopig geen nieuwe apparaten verkopen in de VS en moet het gedupeerde patiënten voorzien van vervangende exemplaren. Het aantal Nederlandse apneupatiënten dat Philips verantwoordelijk houdt voor gezondheidsschade, is overigens toegenomen tot 1057.

Johnson & Johnson koopt Shockwave Medical voor $13 miljard, waarmee het zijn aanwezigheid in de cardiovasculaire interventie versterkt. De aankoop ondersteunt hun strategie om de bedrijfsactiviteiten uit te breiden, vooral nu het patent op hun best verkopende psoriasismedicijn Stelara volgend jaar verloopt. De transactie, waarbij $335 per aandeel wordt betaald, wordt naar verwachting halverwege dit jaar afgerond. Shockwave is actief in een snelgroeiende markt en haar koers steeg dit jaar al met 68%.

Ziekenhuis

Zorgminister Pia Dijkstra kondigt aan dat artsen en medische bedrijven verplicht zijn om hun financiële relaties te melden in een wettelijk register, om beïnvloeding te voorkomen. Het bestaande register wordt als onvoldoende effectief beschouwd. De minister benadrukt de noodzaak van transparantie, zodat patiënten erop kunnen vertrouwen dat artsen niet beïnvloed worden door financiële belangen. Ziekenhuisbesturen moeten voortaan goedkeuring geven aan financiële overeenkomsten tussen artsen en de industrie. De maatregelen volgen op gevallen van artsen die verdacht worden van fraude en corruptie, zoals in het Isala en Amphia ziekenhuis.

Vanaf 27 mei heeft Amsterdam UMC, locatie VUmc, een Specialistische Spoed Opvang (SSO) voor patiënten die behandeling nodig hebben binnen het VUmc-specialisme. De Spoedeisende hulp (SEH) op VUmc verplaatst volledig naar AMC, zoals al gedeeltelijk gebeurde in juli 2023. De SSO behandelt patiënten die al onder behandeling zijn op VUmc of die afhankelijk zijn van een VUmc-specialisme. Zelfverwijzers kunnen niet meer terecht op VUmc en worden doorverwezen naar AMC of andere ziekenhuizen in Amsterdam. De herverdeling van spoedzorg maakt efficiëntere zorg mogelijk met voldoende specialisten. Cardiologische spoedzorg blijft op beide locaties beschikbaar. De SSO behandelt diverse specialismen, behalve Gynaecologische Oncologie.

Er is 27 miljoen euro beschikbaar voor post-covidpoli’s, maar ondanks de behoefte van 90.000 patiënten blijft de oprichting ervan achter. Ziekenhuizen willen starten, maar er is onduidelijkheid over de invulling en toewijzing. Betrokkenen zijn ontevreden over het gebrek aan vooruitgang. Vijf ziekenhuizen staan klaar om te beginnen, maar wachten nog op groen licht. Het ministerie van VWS worstelt met het geld uitgeven vanwege juridische complicaties en de complexiteit van het vraagstuk. Patiëntenorganisaties willen deze zomer de eerste polikliniek openen. Hoewel stappen worden gezet, blijft besluitvorming traag door onzekerheid over financiering en uitvoering.


De adviezen van de CieBOM, het ZIN en de besluiten en waarschuwingen van de IGJ tezamen met de politieke agenda vindt u elke vrijdag in het ‘Weekoverzicht adviezen, overheid en politiek’. Klik hier voor het meest recente overzicht (alleen voor abonnees).


Bron: Algemeen Dagblad (AD), Algemene Rekenkamer (AR), Amsterdam UMC (AUMC), College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), European Union (EU), Het Financieele Dagblad (FD), ICT & Health, Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), Nu.nl, Skipr, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG)