Mis niets, meld je aan voor een Axon News abonnement!

Meld je nu aan voor een Axon News (proef)abonnement en je wordt 3 weken lang dagelijks op de hoogte gehouden van de belangrijkste zorgactualiteiten met alle verdiepingsartikelen van de redactie, het actuele farmanieuws, algemeen zorgnieuws, medtech- en ziekenhuisnieuws. Daarnaast ontvang je dagelijks de ‘Axon News Alert’.


Voormalig minister Kuipers gaat aan de slag in Singapore, zorginstellingen belanden in de rode cijfers en nieuwe plannen zijn gemaakt voor de concentratie van kinderhartchirurgie. Ook ontwikkelt de MedTech wereld zich volop en wordt de kosteneffectiviteit van CAR T-celtherapie onder de loep genomen. Dit en andere highlights uit het Axon News leest u in ons wekelijkse overzicht. Veel leesplezier!

Algemeen

Ernst Kuipers treedt op 1 mei toe als universiteitsprofessor en hoofd onderzoek aan de Nanyang Technological University in Singapore. Voor zijn ministerschap was hij al betrokken bij Singaporese universiteitsziekenhuizen. Kuipers, ooit hoofd interne geneeskunde en topman van het Erasmus MC, werd bekend als ‘beddenbaas’ tijdens de coronapandemie. Als minister van VWS sloot hij een omstreden akkoord met de zorgsector en voerde veranderingen door. Hij besloot de kinderhartchirurgie in Nederland te concentreren in Rotterdam en Groningen. Een dag na Kuipers’ aftreden vernietigde de Haagse rechtbank dit omstreden besluit. Kort daarna ging er ook een streep door een verdelingsplan voor opleidingsplaatsen.

Ongeveer 22,5% van de zorginstellingen voorspelt rode cijfers voor 2023, vooral in de gehandicaptenzorg. Het Waarborgfonds voor de Zorgsector beoordeelde de financiële situatie van 284 zorgorganisaties. Hoewel het exploitatieresultaat iets beter was dan verwacht in het vierde kwartaal van 2023 is het gemiddeld resultaat nog steeds laag. De financiële druk wordt veroorzaakt door oplopende loonkosten, met name in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, ggz en ziekenhuizen. De inflatie, ziekteverzuim, nieuwe cao en niet-kostendekkende tarieven dragen bij aan de uitdagingen binnen de sector.

Het rapport “Beating Cancer Inequalities in the EU” benadrukt de significante impact van kanker op de volksgezondheid in Europa, met een voorspelde toename van kanker als belangrijkste doodsoorzaak tegen 2035. Onderliggende factoren zoals sociaaleconomische status en levensstijl spelen een rol, maar ook nationaal beleid en toegang tot behandelingen zijn cruciaal. Nederland wordt geprezen voor zijn kankerregistratie en snelle medicijntoegang, maar uitdagingen blijven, vooral bij het verkleinen van sociaaleconomische verschillen. Het rapport dringt aan op gecoördineerde inspanningen op Europees niveau, gericht op preventie, screening, vaccinatie en snelle medicijnontwikkeling. Bewustmakingscampagnes, specifiek voor kwetsbare groepen, zijn essentieel om de deelname aan screeningsprogramma’s te vergroten. Over het algemeen benadrukt het rapport de noodzaak van een allesomvattend preventiebeleid en gelijke toegang tot zorg om de kankerlast en ongelijkheid te verminderen.

Farma

CAR T-celtherapie, een veelbelovende behandeling voor hematologische maligniteiten, heeft een prijs van ongeveer € 350.000, waardoor het een van de duurste behandelingen in de oncologie is. De stijgende kosten in de gezondheidszorg benadrukken de noodzaak om de financiële aspecten van deze therapieën te evalueren. Onderzoek naar de kosteneffectiviteit toont aan dat CAR T-celtherapie momenteel niet kosteneffectief is volgens de Nederlandse standaarden, waarbij de behandeling ver boven de drempelwaarde van € 80.000 per ‘quality adjusted life year’ (QALY) ligt. Strategieën om de kostprijs te verlagen, zoals vereenvoudiging van productieprocessen en toepassing van ‘pay for performance’-modellen, kunnen de balans gunstiger maken. Het ASCERTAIN-project werkt aan een rekentool om de kosteneffectiviteit van nieuwe gezondheidstechnologieën te beoordelen, waaronder CAR T-celtherapie.

Galapagos verwacht dit jaar een negatieve kasstroom van € 280 mln. tot € 320 mln., aanzienlijk minder dan vorig jaar. Ondanks de tegenvallers in voorgaande jaren heeft het bedrijf ingrijpende veranderingen doorgevoerd, waaronder personeelsvermindering en investeringen in kankermedicijnen. Het stootte ook de marketing van zijn enige goedgekeurde medicijn af om zich te richten op nieuwe medicijnen. De verkoopinkomsten van dat medicijn, Jyseleca, zijn vorig jaar gestegen naar € 112,3 mln. De beurswaarde van Galapagos is echter gedaald tot circa € 2,4 mld., wat reflecteert dat beleggers bezorgd zijn over de toekomst.

MedTech

Studenten Verpleegkunde van mboRijnland de Expobike geïntroduceerd, een bakfiets met zorgtechnologie, gefinancierd door MobileCare. Ze laten daarmee ouderen zien hoe zorgtechnologie hun leven kan verbeteren. De bakfiets bevat innovatieve hulpmiddelen zoals de HelpSoq voor het aantrekken van steunkousen en een VR-bril tegen pijn en angst. Het project, gesteund door verschillende partners, maakt deel uit van de Slimme Zorgestafette. Studenten gaan regelmatig met de bakfiets op pad om ouderen te bezoeken en technologieën te demonstreren. De Expobike is ontwikkeld in het Experimenteerhuis, waar zorgprofessionals en studenten experimenteren met zorgtechnologie.

Het MUMC+ ontwikkelt een niet-invasieve methode om hartritmestoornissen gedetailleerd in kaart te brengen, waardoor gepersonaliseerde behandeling mogelijk wordt. Onderzoeker Job Stoks combineerde hartfilmpjes met anatomische beelden van het hart en ontdekte dat ieder hart een unieke elektrische ‘vingerafdruk’ heeft. Deze aanpak kan helpen om bij patiënten met hartritmestoornissen precies te bepalen waar het misgaat. Dit kan leiden tot minder invasieve operaties en kostenbesparingen. Hoewel meer onderzoek nodig is, wijst dit onderzoek naar een veelbelovende richting voor gepersonaliseerde diagnostiek en behandeling.

Onderzoekers van de Radboud Universiteit testten met succes een smartwatch die circulatiestilstand detecteert door licht te gebruiken om de bloedstroom te meten. Het apparaat toonde aan dat het bijna alle hartstilstanden detecteerde tijdens hartoperaties. Dit kan van vitaal belang zijn voor de meer dan 1,5 miljoen Nederlanders met hartproblemen. De volgende stap is het testen van de betrouwbaarheid van de technologie in het dagelijks leven. Het doel is om een smartwatch te ontwikkelen die automatisch hartstilstanden detecteert en hulpdiensten kan waarschuwen. Een belangrijk streven, omdat veel hartstilstanden (30%) plaatsvinden zonder getuigen.

Ziekenhuis

Nadat bekend werd dat er een streep door de plannen voor de concentratie van kinderhartchirurgie zou moeten worden gezet, is de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) in actie gekomen. De NFU en de zeven umc’s hebben een plan voorgesteld aan minister Pia Dijkstra voor concentratie van kinderhartchirurgie. De minister steunt dit plan en vertrouwt erop dat alle betrokken partijen, inclusief patiëntenverenigingen en zorgprofessionals, tot gezamenlijke afspraken zullen komen. De NFU zal het plan verder uitwerken met alle belanghebbenden, waaronder de IGJ, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS. Dijkstra alsook het UMCG te Groningen hebben aangegeven om niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep te gaan.

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) ontvangt financiering van de EIB en BNG Bank om de acute en klinische zorg te concentreren op locatie ETZ Elisabeth in Tilburg. De lening van € 115 mln. zal worden gebruikt voor nieuwbouw, met een focus op duurzaamheid. Het project zal in twee fasen worden uitgevoerd, met een verwachte oplevering in 2026 en 2031.

Het Máxima Medisch Centrum (MMC) heeft een wereldprimeur met draadloze monitoring van premature baby’s door de introductie van de ‘Bambi Belt’. Dit draadloze bandje vervangt traditionele plakelektrodes en biedt meer comfort, minder huidirritatie en verstoring van slaap. Het MMC voert momenteel een pilot uit met de Bambi Belt bij 50 baby’s gedurende 10 dagen om de toegevoegde waarde ervan te onderzoeken voor zowel zorgverleners als ouders.


De adviezen van de CieBOM, het ZIN en de besluiten en waarschuwingen van de IGJ tezamen met de politieke agenda vindt u elke vrijdag in het ‘Weekoverzicht adviezen, overheid en politiek’. Klik hier voor het meest recente overzicht (alleen voor abonnees).


Bron: Het Financieele Dagblad (FD), HollandBIO, ICT & Health, Innovation Origins (IO), Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Máxima Medisch Centrum (MMC), Mednet, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Skipr, Stichting Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (SETZ)