Skip to main content

Axon Healthcare heeft de voorhang van de 51e Wgp-herijking doorgerekend en bekeken. Ook hebben we een vergelijking gemaakt met de 50e Wgp en wat die daadwerkelijk opgeleverd heeft op basis van de jaarvolumes.

Het effect op de omzet van de 50e Wgp-herijking (uitgaande van de G-standaard AIP-prijzen juni 2022 en MAT FiROM-volumes mei 2022) is ruim € 31 miljoen, waarvan € 13 miljoen op de add-ons en € 18 miljoen op de overige middelen. Dit is een dempend effect op de uitgaven dat 2,3% (ca. € 0,5 miljoen) groter is dan werd verwacht.

image-20220624115210-1

Onlangs is de voorhang van de 51e Wgp-herijking in de Staatscourant gepubliceerd. Axon heeft op basis van deze publicatie de te verwachten effecten op de markt en voor alle individuele producten doorgerekend.

Het verwachte effect van de 51e Wgp-ronde op basis van de voorhang op de farmamarkt van ruim € 7,4 miljard is bijna € 100 miljoen (uitgaande van de G-standaard AIP-prijzen juni 2022 en MAT FiROM-volumes mei 2022). Dit is een daling van 1,35% . Hiervan is de daling ruim € 45 miljoen op de add-ons en bijna € 53 miljoen op de niet-add-ons.

image-20220624115210-2
Mitigerende maatregelen onderkant geneesmiddelenmarkt

De mitigerende maatregel waarbij de onderkant van de geneesmiddelenmarkt (omzet lager dan € 1 miljoen) kan worden vrijgesteld van de herijking, blijft in ieder geval voor de aankomende herijking gelden. Hier moet wel zelf een aanvraag voor worden gedaan.

Eerder deze week heeft minister Kuipers bekendgemaakt dat er vanaf volgend jaar oktober – herijking 53 – een structurele opslag van 15% komt voor de groep geneesmiddelenproducten met een omzet lager dan € 500.000, op basis van AIP vermeld in de G-standaard en aantal verstrekkingen in de referentieperiode exclusief btw. Er is nog geen invulling gegeven aan een eventuele maatregel voor herijking 52 (april 2023).

Bron: Axon Healthcare, Farmatec, Staatscourant.