Skip to main content

In de jaarlijkse NZa-monitor ziet de toezichthouder het polisaanbod groeien, maar de keuze voor verzekerden zijn desondanks niet toegenomen. De NZa roept zorgverzekeraars nadrukkelijk op de vindbaarheid van polisinformatie te vergroten en de overheid om de risicoverevening verder te verbeteren. De toezichthouder wil tegengaan dat zorgverzekeraars sturen op gezonde verzekerden.

Toezichthouder NZa heeft in haar jaarlijkse monitor (pdf) de zorgverzekeraars onder de loep genomen. In deze factsheet (pdf) heeft de NZa de meest opvallende cijfers op een rij gezet.

Mogelijk verkapte differentiatie door zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars blijken over het algemeen terughoudender met reclame, maar mogelijk sturen ze volgens de NZa middels directe marketing (via bijvoorbeeld social media) op gezonde populaties. Het is voor zorgverzekeraars immers voordeliger om gezonde verzekerden te hebben, want die maken minder zorgkosten. De NZa gaat dan ook de directe marketing onderzoeken.

Zorgverzekeraars bieden binnen concerns nog steeds veel dezelfde polissen aan onder verschillende merknamen en voor uiteenlopende premies. De NZa vindt dat onwenselijk, omdat ‘de facto het verbod op premiedifferentiatie omzeild’ wordt (het wettelijke verbod houdt in dat voor dezelfde polis dezelfde prijs gerekend moet worden). De toezichthouder roept dan ook op tot beperking van de gelijke polissen en wil een verbod op premiedifferentiatie op concernniveau. Eerder bleek echter al dat die langgekoesterde wens van de NZa en de politiek juridisch niet haalbaar is. Ook herhaalt de NZa net als vorig jaar dat de vindbaarheid van (en het tijdig informeren over) nieuwe polisvoorwaarden beter kan. Immers, het systeem van marktwerking staat of valt met transparantie, opdat verzekerden goed geïnformeerd hun zorgpolis kiezen.

Bron: NZa-monitor o.b.v. NZa (modelovereenkomsten)

Het aantal polissen is met 4 gestegen naar 59 in 2019, door toetreding EUCARE (via de volmacht Aevitae) en doordat VGZ en Zilveren Kruis een extra polis introduceerde.

Bron: NZa-monitor o.b.v. berekeningen NZa op Vektis (Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)

Zorgverzekeraars langer gecompenseerd voor risico’s dure geneesmiddelen

Onlangs bleek uit de aanpassing (pdf) van minister Bruins van de risicoverevening (de manier waarop zorgverzekeraars gecompenseerd worden voor risico’s) dat zorgverzekeraars langer gecompenseerd zullen worden voor risico’s van dure geneesmiddelen. Om het risico op ongewenste selectie te beperken doet de NZa de nadrukkelijke oproep om de risicoverevening steeds te verbeteren en naar nieuwe methoden te zoeken om zo voorspelbare winsten en verliezen zo veel mogelijk te beperken.

Zorguitgaven vorig jaar met 3% gestegen

De zorguitgaven voor de basisverzekering per verzekerde zijn gestegen met 3,0% van €2.919 in 2017 naar €3.007 in 2018. Dit zijn de belangrijkste uitgaven voor de zorgverzekeraars die daardoor ook de grootste weerslag vinden in de premie. Oorzaken hiervoor zijn volgens de NZa ‘onder andere uitbreiding van het basispakket van de zorgverzekering, nieuwe behandelingen en medicijnen, algemene kostenstijgingen en het toenemende zorggebruik door onder andere vergrijzing.’

Bron: NZa-monitor o.b.v. Zorgverzekeraars, Jaarcijfers basisverzekering.

De solvabiliteit van de zorgverzekeraars, die vorig jaar nog flink gedaald bleek te zijn (naar 140% in 2017), is gemiddeld gezien gestegen naar 145%. Een hogere solvabiliteit kan premieschommelingen voorkomen. Desondanks wordt voorzien dat de zorgpremie volgend jaar licht zal stijgen.