IN HEALTHCARE & LIFE SCIENCES
TO CREATE THE BIGGER PICTURE
INSIGHTS & TALENTS

Welkom bij Axon Healthcare

De gezondheidszorg is complex en voortdurend in beweging. Een succesvolle businessstrategie betekent inzicht en grip hebben op tal van factoren. Het kunnen zien van ‘the bigger picture’ is cruciaal.

AXON Healthcare helpt om met een helikopterview naar de gezondheidszorg te kijken. Wij combineren data en kennis, zodanig dat de ontbrekende puzzelstukjes kunnen worden gelegd en uiteindelijk the bigger picture ontstaat. Axon is al meer dan 20 jaar een toonaangevende en betrouwbare kennispartner binnen de gezondheidszorg en healthcare markt.

Van strategie tot implementatie. En van vraagstukken rondom key accountmanagement en view per ziekenhuis tot aan het optimaliseren en inrichten van het contracteringsproces in de driehoek zorginstelling-groothandel-farmaceut. Bij onze online managementinformatie, duiding, business intelligence oplossingen en maatwerkadvies maakt de expertise en healthcare ervaring van onze consultants in combinatie met het persoonlijk contact het verschil.

Contact

Nieuwsselectie

Farma reputatie op online media onder de loep genomen

| Farma | No Comments
De geneesmiddelensector staat volop in de schijnwerpers. Iedereen heeft er wel een mening over en nagenoeg iedereen is er afgelopen periode in de vorm van één of meerdere vaccinaties ook…

Oude moleculen in een nieuw jasje: Welke prijs is aanvaardbaar?

| Farma | No Comments
Wanneer commerciële partijen reeds bestaande geneesmiddelen in een nieuw jasje steken waardoor de prijs flink omhoog gaat, lijkt het begrip voor de commerciële kant van de zaak vrij snel verdwenen.…

Verkiezingen voorbij: formatie gestart in opmaat naar nieuw zorgbeleid

| Farma | No Comments
Terwijl het CDA fors verlies heeft geleden, D66 juist een wederopstanding lijkt te hebben doorgemaakt en traditioneel links op een dieptepunt staat, loopt Rutte zich langs de zijlijn al dagenlang…
Meer artikelen

Luister onze podcasts

Hoe zit het met de toekomstige toegang tot de nieuwe generatie behandelingen zoals cel- en gentherapie?

Publicatiedatum: 23 augustus 2021Duur: 17 minJan Güse & Sten Gelissen

VWS beleid: doelstellingen transformatie te ambitieus?

Publicatiedatum: 15 juli 2021Duur: 15 minJan Güse & Sten Gelissen

Samenwerking in de regio steeds belangrijker!

Publicatiedatum: 18 May 2021Duur: 12:56 minJan Güse, Sten Gelissen & Casper Klijn

De Zorg: speerpunt in de verkiezingen

Publicatiedatum: 4 maart 2021Duur: 15.00 minSten Gelissen, Jan Güse, Leo Melissen

Mogelijkheden van Narrowcasting, een live impressie

Waarom zijn social media insights belangrijk?

Op het web wordt veel gesproken en gedeeld over gezondheid, en specifiek over ziektebeelden, medicatie, hulpmiddelen en beleid. In de korte video (5 minuten) inspireren we je graag over mogelijkheden en toepassingen, specifiek voor de Health en Life Science markt.

Publicatie en duiding

Meer informatie

Actualiteit en achtergrond in context geplaatst

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het algemeen en in de farmaceutische- en lifescience bedrijfskolom in het bijzonder, zijn complex. De alsmaar stijgende zorgvraag in combinatie met innovatieve, personalized diagnose- en behandelmogelijkheden, stelt de maatschappij voor grote uitdagingen. Het spanningsveld tussen enerzijds het publieke en private domein en anderzijds tussen betaalbaarheid en beschikbaarheid van kwalitatieve zorg voedt voortdurend debat en discussie.

Niet alleen het dagelijks volgen van de actualiteit rondom gezondheidszorg, maar vooral ook het plaatsen daarvan in context en duiding van beleidsmatige en politieke actualiteiten en marktontwikkelingen levert de benodigde kennis op voor uw beleidsvorming. De specifieke vertaalslag naar uw branche die wij op basis van eigen ervaring en expertise in de healthcare sector kunnen maken, is uniek en zorgt voor extra relevantie.

Meer informatie

Data analytics & reporting

Meer informatie

Praktische stuurinformatie brengt cijfers tot leven

De behoefte aan inzicht is groter dan ooit, om zo voorsprong te houden of te krijgen. Real world evidence, marktgegevens, value based contracts, multi-channel marketing. Ook in de specifieke kosmos van de farmaceutische- en lifescience industrie heb je met een diversiteit aan data te maken om je strategie adequaat te bepalen, te monitoren en bij te schaven. Axon ontsluit, ontvlecht, structureert, koppelt en past modellen toe. Zodanig, dat data in context wordt geplaatst, er relevante inzichten worden gecreëerd, en je er in de praktijk het verschil mee kunt maken.

Van inzichten op basis van geneesmiddelen-marktdata, het bij elkaar brengen van verschillende bronnen om een meer compleet beeld rondom ziekenhuizen te verkrijgen, tot aan het inrichten en optimaliseren van het contracteringsproces van geneesmiddelen tussen farmaceut, groothandel en zorginstelling. Onze cloud-based platformen en gebruik van de laatste technieken zijn de basis voor het bij elkaar brengen van gestructureerde en ongestructureerde data in overzichtelijke dashboards. En met oog op relevantie en praktische toepasbaarheid maakt onze healthcare expertise en persoonlijk contact vervolgens het verschil compleet.

Meer informatie

Consulting

Meer informatie

Samen het verschil maken vanuit specifieke expertise

Onze consultants helpen u niet alleen bij de analyse en interpretatie van zowel actuele ontwikkelingen als van data, maar zijn tevens in staat om de praktische vertaalslag te maken naar wat voor uw organisatie van belang is.

Op uiteenlopende vraagstukken helpt Axon om uw organisatie verder te ontwikkelen, zaken geïmplementeerd te krijgen en onderbouwd de juiste keuzes te maken. Relevante ervaring in de healthcare- en lifescience sector en specifieke expertise maakt hierbij in persoonlijk contact het verschil.

Een korte impressie van thema’s waarop de Axon consultants veelvuldig worden ingezet:

  • Key accountmanagement optimalisatie
  • View per ziekenhuis
  • Contractmanagement optimalisatie
  • Targeting en prioritisering
  • Onboarding van (Sr.) managers
  • Op-maat vraagstukken (impact doorrekenen, market access research)
  • Moderatie adviesraden en brainstormsessies

We komen graag met u in contact.

Meer informatie

Trainingen

Meer informatie

Laagdrempelige informatieve sessies, interactief van opzet

Sinds de uitbraak van het coronavirus volgt Axon Healthcare de adviezen van het RIVM en de maatregelen van het kabinet m.b.t. de beperking van de verspreiding van het virus. Onze hybride trainingen vinden fysiek plaats in een goed geventileerde trainingszaal in Amersfoort. Online deelname wordt verzorgd via Skype, Teams of livestream.

Naast generieke sessies waarin we optimaal gebruik van de Axon applicaties trainen, verzorgen we specifiek kennisprogramma’s gezondheidszorg en healthcare bedrijfskolom. Zo verzorgen we interactieve en laagdrempelige trainingen om u wegwijs te maken in de complexiteit van de Nederlandse gezondheidszorg.

Van sessies rondom beleid en regelgeving of trainingen gericht op het optimaal kunnen werken met cijfers en rapportages, tot aan programma’s die in gaan op het key accountmanagement proces of value based contracting in de driehoek farmaceut-groothandel-ziekenhuis. Al deze programma’s kennen een praktische insteek, makkelijk taalgebruik en interactieve opzet en helpen deelnemers om ‘the bigger picture’ te zien.

Axon verzorgt deze trainingen in de vorm van generieke sessies zoals op deze site beschreven, als ook in-company programma’s en alle soorten sessies op maat. Ons kantoor in Amersfoort beschikt over een goed uitgeruste trainingsruimte, voldoende eigen parkeergelegenheid en is gelegen naast een NS-station. Neem contact met ons op en in overleg komen we altijd tot een passende oplossing.

Meer informatie

Social media Insights

Meer informatie

Relevant inzicht in de hot topics in het publieke domein

Het aantal social media gebruikers en de intensiteit van gebruik neemt nog dagelijks toe, zeker ook ten aanzien van health-gerelateerde onderwerpen in het zorglandschap. In dit publieke domein heeft iedere stakeholder een voice en worden behoeftes en percepties ongevraagd gedeeld. En daarmee is het een informatiebron van onschatbare waarde.

In een exclusieve samenwerking met OBI4wan zorgt Axon er voor dat met kennis van de specifieke health-markt en met de juiste zoektermen er relevante inzichten op tafel komen. Dit geeft concrete handvatten om business- en communicatiestrategie te optimaliseren.

Meer informatie

Onze partners

NAAR ONZE DIENSTEN

(voor abonnees)

Door te klikken op een van onderstaande buttons gaat u naar het inlogscherm van het betreffende platform.

NAAR ONZE DIENSTEN

(voor abonnees)

Door te klikken op onderstaande button gaat u naar het inlogscherm van de Kennisdatabase. Voor meer informatie over de kennisdatabase, klik hier

KENNISDATABASE